SD-politikern och andre vice talman Björn Söders påstående att judar och samer ”inte är svenskar” har mött stark kritik från många håll, bland kritikerna finns bl a Willy Silberstein och Judiska centralrådets ordförande Aron Verständig.

”Inte rasist, men…” uppmärksammar nu hur SD:s gruppledare i riksdagen Mattias Karlsson angriper kritiken som ett illasinnat verk av ”kulturmarxister” och ”kosmopoliter”. Det handlar enligt Karlsson om ”kosmopoliternas försök att få oss att godkänna att svenskhet är allt och därmed också inget.”

Karlssons ordval är lika intressant som oroande, eftersom han knappast är ovetande om att termer som ”kulturmarxister” och ”kosmopoliter” ofta används som signalord för judar eller ”judiska konspirationer” i högerextrem retorik.

SKMA