Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke meddelar att Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) beviljas ett större bidrag av regeringen för en utbildningssatsning om Förintelsen och om antisemitism och rasism historiskt och idag. Satsningen sträcker sig över tre år, och riktar sig främst till elever i årskurs nio och lärare på olika högstadieskolor runtom i landet. I viss mån kommer även unga engagerade i idrottsföreningar kunna delta.

Inom ramen för projektet kommer SKMA att arrangera studieresor till Förintelsens platser i Polen. Erbjudandet om att delta kommer i första hand att ges till elever och lärare från skolor som i vanliga fall inte gör sådana resor. Närmare 700 elever och 100 lärare kommer att delta. I utbildningarna ingår förberedande och uppföljande seminarier med fokus på bland annat samtida fördomar och rasism mot judar, muslimer, romer, afrosvenskar och andra minoriteter. Syftet är att öka deltagarnas kunskaper om innebörden och konsekvenserna av rasistiska och antidemokratiska idéer och fördjupa förståelsen för demokratin och dess grundläggande värderingar.

– Regeringens beslut är mycket glädjande. I en tid när intolerans, högerextremism och islamistisk extremism utgör växande problem är det oerhört viktigt att ge unga människor kunskap om de avgrunder som antisemitism, rasism och antidemokratiska läror leder till – och att ge dem verktyg för att motverka dessa strömningar, säger Svante Weyler, ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism.

För mer info kontakta SKMA:s kansli på info@skma.se eller telefon 08-667 6090.