SKMA har beviljats ett större regeringsbidrag för en utbildningssatsning om Förintelsen och om antisemitism och rasism historiskt och idag. Satsningen riktar sig främst till elever och lärare på högstadiet samt unga engagerade i idrottsföreningar.

Inom ramen för det treåriga projektet kommer SKMA att arrangera studieresor till Förintelsens platser i Polen. Drygt 700 elever och 100 lärare kommer att delta. I utbildningarna ingår även förberedande seminarier om Förintelsen och uppföljande seminarier med fokus på samtida fördomar och rasism mot judar, muslimer, romer, afrosvenskar och andra grupper. Syftet är att öka deltagarnas kunskaper om innebörden och konsekvenserna av rasistiska och antidemokratiska idéer och fördjupa förståelsen för demokratin och dess grundläggande värderingar. 2014-2016 fick SKMA stöd från den tidigare regeringen för en liknande utbildningssatsning, som man kan läsa om här.

Vem kan delta?
Erbjudandet om att delta kommer i första hand att ges till elever i årskurs nio och högstadielärare på skolor som i vanliga fall inte genomför studieresor till Förintelsens platser. På varje utbildning i projektet kommer det finnas plats för 5-6 elever samt 1-2 lärare från 5-6 olika skolor i ett område. I viss mån kommer även unga engagerade i idrottsföreningar kunna delta. Projektet vänder sig i första hand inte till skolor som redan genomför dylika studieresor och/eller vill åka med hela klasser.

Vill du veta mer om utbildningssatsningen?
För mer info om den kommande satsningen kontakta SKMA:s kansli på info@skma.se eller telefon 08-667 60 90. Om du vill veta mer om SKMA:s ordinarie studieresor till Förintelsens platser för hela skolklasser eller konfirmandgrupper kan du läsa mer här.