Inom kort hålls en internationell konferens om islamofobi vid Sabahattin Zaim-universitetet i Istanbul, organiserad av CIGA (Center for Islam and Global Affairs).

Enligt konferensbeskrivningen kommer bland deltagarna att finnas några av de mest kända forskarna på området. En del är etablerade forskare, men inte alla kan betecknas så och de turkiska deltagarna är samtliga kända nationalister och AKP-anhängare. Med tanke på de senaste årens utveckling och den nuvarande situationen i Turkiet (och Syrien) stämmer det till eftertanke.

En av huvudtalarna är Mehmet Görmez, som fram tills nyligen ledde Diyanet, den turkiska myndigheten för religiösa angelägenheter. Görmez har bl.a. gjort sig känd för fientliga uttalanden mot judar och andra minoriteter. Han yttrade t.ex. nyligen att den judiska religionen har ”förvrängt” Guds ord och placerat människan ”i centrum för en världslig religion”, vars kärna är ”materiella ting, pengar och rikedom”.

En annan deltagare är den norske sociologen och fredsforskaren Johan Galtung, sedan flera år sysselsatt med att göra reklam för Sions Vises protokoll och annan grov antisemitisk propaganda.

Mot denna bakgrund är det uppseendeväckande att en av huvudtalarna enligt programmet är Mattias Gardell, professor i religionshistoria vid Uppsala universitet, i synnerhet eftersom Gardell leder samma universitets Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CemFor). SKMA finner det djupt nedslående och stötande att CemFor genom sin vetenskaplige ledare är representerat och delar plattform med individer som agerat och uttalat sig fientligt och rasistiskt mot judar och andra.

SKMA

UPPDATERING: Mattias Gardell skriver i ett meddelande till SKMA (28/3): ”Tack för informationen. Jag har redan ställt in medverkan i konferensen”.

Läs även:

John Færseth: Johan Galtung och antisemitismen 

Expo: Galtung stoppas som talare på fredskonferens