Höstens val i Österrike resulterade i en koalitionsregering bestående av ÖVP och det högernationalistiska, främlingsfientliga partiet FPÖ. Sedan ett par veckor är FPÖ:s partiledare Heinz-Christian Strache Österrikes vicekansler. I DN 5/1 uppmärksammar Per Svensson att FPÖ i likhet med flera andra högernationalistiska partier i Europa står nära Putin, men påminner också om de bruna trådarna i FPÖ:s historia, Straches förflutna i nazistiska miljöer och partiets fortsatta kopplingar till högerextremism.

I sammanhanget bör också noteras att FPÖ har en lång historia av antisemitism och att denna tradition lever kvar än idag. På SKMA:s konferens i Stockholm i november 2017 beskrev Ruth Wodak, österrikisk forskare och expert på högerextremism och antisemitism, hur FPÖ i sin retorik reproducerar traditionella antisemitiska stereotyper, ofta i kodad form, såväl som  s.k. sekundär eller förintelserelaterad antisemitism.

Kontroverser som rör antijudiska yttringar är legio. 2012 spred t.ex. partiledaren Strache en antisemitisk bild på sin Facebooksida. Bilden utgjorde en illustration till ett inlägg av Strache i vilket han anklagade sitt lands regering för att överföra det österrikiska folkets skattepengar till ”bankspekulanter” i EU. Teckningen (se bild nedan) visar hur regeringen underdånigt förser bankerna med godsaker medan ”folket”, här representerat av en avmagrad man, sätts på svältkur. Bankerna i sin tur representeras av en fetlagd man med kroknäsa och davidsstjärnor på kavajens ärmknappar. Det handlar således om en tydligt antisemitisk bild i vilken judar associeras med makt, finansväsende och spekulation och påstås bedriva utpressning mot regeringar och suga ut ”folket”. (Bilden utgör en modifierad version av en antikapitalistisk teckning från 1960-talet.)

Bild som Strache publicerade på sin Facebooksida 2012.

 

Förra året avslöjade tidningen Der Standard att FPÖ-parlamentarikern Johannes Hübner i ett tal hos den tyska högerextrema organisationen Gesellschaft für freie Publizistik 2016 gjorde flera uttalanden med antisemitiska anspelningar. Med antydningar och kodord beskrev Hübner bl.a. vad han kallade ”massinvandringen” som iscensatt av ett ”illegalt, konspirativt nätverk” med kopplingar till judar och frimurare. I linje med nazitysk antisemitisk vokabulär från 30-talet angrep han juristen Hans Kelsen, som utformade Österrikes författning, genom att kalla honom ”Hans Kohn”, detta i syfte att framhålla Kelsens judiska bakgrund. Judar som överlevt Nazitysklands folkmord omnämndes som ”så kallade förintelseöverlevande”. Hübners antisemitism fördömdes av Österrikes dåvarande förbundskansler Christian Kern.

Oskar Deutsch, ordförande för de judiska församlingarna i Österrike, har protesterat mot att FPÖ släpps in i regeringen. FPÖ-ledare gör symboliska resor till Israel och håller vackra tal där de tar avstånd från judehat, men de gör ingenting för att motverka antisemitismen i det egna partiet, skrev han i Haaretz 21/12 2017.

Det faktum att 20 av 54 av FPÖ:s parlamentsledamöter är medlemmar i högernationalistiska studentföreningar (Burschenschaften) talar för sig självt, skrev Deutsch. ”Medan vi firar Nazitysklands kapitulation som Europas befrielse sörjer de tysk-nationalistiska studentföreningarnas medlemmar det Tredje rikets undergång. Dessa medlemmar utgör FPÖ:s ideologiska ryggrad. Studentföreningarna kräver bevis för ’arisk härstamning’, och deras stöd till de antisemitiska Waidhofen-resolutionerna från 1896 som uteslöt judar på rasliga grunder har aldrig dragits tillbaka”.

Österrikes judar låter sig inte luras av FPÖ:s maskerad, avslutade Deutsch.

SKMA

Läs mer:

Leila Al-Serori och Oliver Das Gupta: ”The Strache files”, Süddeutsche Zeitung 15/10 2017.

Heribert Schiedel: ”Die FPÖ und der freiheitliche Antisemitismus”, Der Standard 13/9 2017.

Recension av Hans-Henning Scharsach: ”Stille Machtergreifung. Hofer, Strache und die Burschenschaften” (2017), Taz 25/10 2017.