Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev december 2017

SKMA berättade i förra nyhetsbrevet om ett samarbetsprojekt med ”Ung i Värmdö – Ett demokratiprojekt med historien, samtiden och framtiden som utgångspunkt!” Den 26-31 oktober var det dags för en intensiv studieresa arrangerad av SKMA till några av Förintelsens platser i Polen. Här skriver Frida Jonsson, kommunikatör vid Värmdö kommun, om projektet och förmedlar några av ungdomarnas reflektioner efter resan.

Flera forskningsrapporter vittnar om ungas sviktande tilltro till demokratin. Samtidigt har antisemitiska och rasistiska strömningar och värderingar på nytt etablerat sig i Sverige, Europa och västvärlden. Därför behöver vi stärka ungdomars tilltro till ett demokratiskt samhälle.

Men för att stärka värderingar kring mänskliga rättigheter och allas lika värde behöver vi också jobba aktivt med att lära av historien. Därför startades ett samarbete mellan Ung i Värmdö (Fritidsgårdarna och ungdomsdialog i Värmdö kommun) och Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) med syfte att utbilda Värmdös Demokratiambassadörer. Målet med projektet är att ungdomarna genom föreläsningar och öppna samtal kring ämnen som antisemitism, rasism, mänskliga rättigheter och alla människors lika värde ska fördjupa sina kunskaper om demokrati och i sin tur dela med sig av dessa kunskaper till andra unga i Värmdö.

Två små delar av muren som omgärdade gettot i Krakow har bevarats. Muren var formad som judiska gravstenar. Foto: Frida Jonsson

 

Tillsammans med utbildningen kring Förintelsen, studieresan till Krakow och koncentrations- och förintelselägret Auschwitz vill Värmdö kommun öka deltagarnas förmåga att våga agera mot rasistiska och fördomsfulla attityder och diskriminering i sin omgivning.

Samarbetet med SKMA startade med förberedande samtal, föreläsningar och seminarier kring antisemitism och rasism, liksom en genomgång av Förintelsens faser. Under studieresan, som leddes av Lena Jersenius, belystes Förintelsens historiska skeende genom personliga berättelser, vittnesmål och dokumentation kopplade till autentiska platser i och omkring Krakow.

Här några reflektioner som ungdomar gjorde under och efter studieresan:

”Det är viktigt att tänka på att det som hände under andra världskriget ökade successivt. När Hitler kom till makten i Tyskland visste ingen hur stort detta skulle bli. Det känns viktigt att tänka på att det som händer i dag, där nazister demonstrerar på gatorna, också kan eskalera och växa sig starkare. Det måste förhindras! Likaså ser man i dag diktaturer runt om i världen där förtryck av människor växer och blir större.” – Linnea, Daniel och Nobel

I Auschwitz I finns ”Book of Names” som rymmer över 4 miljoner namn på judar som dödades under Förintelsen. Foto: Frida Jonsson

”De verkade inte ha känslor, de som dödade. Det är så svårt att förstå hur de kunde göra så här. Vi människor har en sak gemensamt även om vi är vita, svarta, bruna, muslimer, kristna, judar, och det är ett hjärta. Man måste våga säga vad man tycker, våga tänka själv, sätta sig in i andra människors situation och inte falla för grupptrycket. Det får inte bli vi och dem!” – Hannes, Marwan och Olivia

”’Arbete ger frihet’ står det vid porten till lägret. Men det stämde inte. Fångarna var bara siffror, nazisterna lurade dem, de fick inte alls arbeta tills de var fria. Det finns grupper i dagens samhälle som liknar nazister, t.ex. islamiska staten, där de sprider rykten om att andra människor inte är något värda, och de dödar människor bara för att de är annorlunda och för att de vill ha makt.” – Emelie, Yasan och Anna

”Jag ångrar inte att jag åkte till Polen även om det var tufft. Det är en erfarenhet som har fastnat inom mig. Jag har haft tur. Jag har flytt från Asien till Europa och är tacksam för att jag fått ett nytt liv i Sverige. Jag har upplevt känslan av att vara rädd för att dö. Nu vill jag göra något för andra ungdomar.” – Marwan

Under våren 2018 kommer Demokratiambassadörerna att genomföra en fotoutställning samt vara delaktiga i en demokrativecka med föreläsningar, workshops och utställningar där de kommer att kunna dela med sig av sina kunskaper till andra ungdomar i Värmdö.

Frida Jonsson

Kommunikatör vid Värmdö kommun.