Sveriges Radios hemsida 8 december 2017

”Vi har utlyst intifada från Malmö. Vi vill ha vår frihet tillbaka, och vi ska skjuta judarna”, skanderades vid en demonstration i Malmö den 8/12 mot president Trumps beslut att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad, rapporterar SR. Ca 200 personer ska ha deltagit i demonstrationen.

Även på torsdagen 7/12 ska en demonstration ha hållits i Malmö där antijudiska budskap framfördes. Enligt SR skanderades då ”Khaybar, Khaybar, o judar, Muhammeds armé ska återvända”, hotfulla slagord som refererar till berättelsen om hur Muhammeds styrkor besegrade judarna i Khaybar på den arabiska halvön på 600-talet.

Denna hatramsa, som är vanlig i arabisk och islamistisk antisemitisk propaganda, ropades även vid en demonstration mot Israel i Helsingborg i juli i år.

Svante Weyler, ordförande för SKMA:

– De antisemitiska slagord som framfördes vid demonstrationerna i Malmö är lika skrämmande som oacceptabla. Detta får inte bortförklaras som “kritik mot Israel” utan måste förstås och behandlas som hets och hot mot judar. Nu är det viktigt att polisen utreder om brott begåtts och att Malmös politiska ledning tydligt markerar och tar krafttag mot judehatet, säger Svante Weyler, ordförande för SKMA.

– Det är också viktigt att se att antisemitiska yttringar av det slag vi nu bevittnat inte representerar något nytt. Tvärtom har vi sedan länge sett hur en tillspetsning av den israelisk-palestinska konflikten ofta följs av hat och angrepp på judar i Sverige. Det är en mycket allvarlig utveckling, säger Weyler.