SKMA har vid upprepade tillfällen kritiserat Islamiska förbundet och andra dem närstående organisationer för att till sina konferenser gång på gång bjuda in föreläsare som sprider antisemitism. Detta skedde bl.a. 2011, 2013 och 2016. SKMA har även kritiserat Islamiska förbundet för hyllningar av antisemitiska ideologer och för antijudisk propaganda som publicerats på organisationens hemsida.

Häromdagen uppmärksammade bl.a. terrorforskaren Magnus Ranstorp att Islamiska förbundet även till en konferens den 23-25 december i år bjudit in en talare som sprider grov antisemitism. Det handlar om den egyptiske imamen Abdelkhalek Alsharif (ibland stavat Abd al Khaleq al Sharif), enligt uppgifter i Expressen högt uppsatt i Muslimska brödraskapet. AlSharif har bl.a. förkunnat att  ”judar är de mest motbjudande av Guds skapelser”.

Efter att inbjudan uppmärksammats och kritiserats meddelade Islamiska förbundet att man ställer in AlSharifs medverkan ”p.g.a. att han tidigare fällt grova antisemitiska kommentarer”. Förbundet skriver att man granskat den inbjudne talarens åsikter men missat dennes antisemitism. ”Personer som hetsar mot grupper och sprider hat kan vi inte ge en plattform”, meddelar Islamiska förbundet.

– Det är bra att Islamiska förbundet avbokar talaren och tydligt markerar mot antisemitism, säger SKMA:s ordförande Svante Weyler. Men att organisationen ännu en gång bjudit in föreläsare som sprider judehat, och att de reagerat först när andra påtalat problemet, är både oroande och upprörande. Det finns ett mönster i detta som väcker frågor om Islamiska förbundets förhållningssätt till grundläggande demokratiska värderingar, säger Weyler.