SVT Text 6 december 2017

Den 6 december 2017 publicerades en kommentar på SVT Text där bilden förmedlades att en av anledningarna till att den amerikanske presidenten Trump kan tänkas erkänna Jerusalem som Israels huvudstad (uttalandet kom senare samma dag) skulle vara att den ”oerhört starka” ”judiska lobbyn” i USA länge drivit frågan. Senare samma dag ändrades formuleringen till ”den pro-israeliska lobbyn”.

“Den judiska lobbyn” är ett mycket problematiskt uttryck som frammanar bilden av amerikanska judar som ett åsiktsmässigt homogent och – här beskrivs den även som “oerhört stark” – mäktigt kollektiv. Det är en bild som ansluter till och riskerar att underblåsa antisemitiska föreställningar.

Om man avser att peka på organisationer som på olika sätt stöder Israel (vilka f ö även kan rymma betydande kristna grupper) är det mer korrekt att tala om pro-israeliska lobbygrupper, men det bör också noteras att dessa i många fall skiljer sig åt vad gäller synen på Israel-Palestinakonflikten. Se t ex detta uttalande av organisationen J Street angående eventuella förändringar av USA:s politik i relation till Jerusalem.  Se även denna artikel, som illustrerar det problematiska i att beskriva åsikter inom judiska grupper i generaliserande termer: ”Most American Jews do not want Trump to move US embassy to Jerusalem” .

Det är både bekymmersamt och anmärkningsvärt att SVT sprider denna typ av föreställningar, men det var bra att texten snabbt korrigerades.

SKMA