Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev december 2017

Sedan 2015 deltar fem skolor i Borlänge i Toleransprojektet, som syftar till att förebygga våldsbejakande extremism bland ungdomar i högstadieålder. Arbetet är dels riktat mot en elevgrupp, men inkluderar också fortbildning för lärare. Syftet är att ge pedagogerna redskap för att på olika sätt kunna arbeta demokratifrämjande i sina klassrum. Pedagogerna har bland annat efterfrågat fördjupade kunskaper i hur man samtalar med ungdomar om källkritik. 22/11 bjöds därför SKMA:s Mathan Shastin Ravid in för att hålla en föreläsning om ämnet.

Mathan, som leder kommitténs ungdomsutbildningar, delade med sig av sina tankar kring och erfarenheter av arbete i klassrumsmiljö. Bland annat betonade han värdet av att hitta för ungdomar ”enkla”, relevanta och intressanta ingångar till ämnet, samt vikten av att som lärare och pedagog vara väl inläst på rasism, antisemitism och andra former av grupphat som elever ofta kommer i kontakt med, inte minst via sociala medier. Han gav även tips och råd om övningar och diskussionsfrågor att utgå ifrån i undervisningen. Sammanlagt deltog ca 200 lärare.

Matan Shastin Ravid föreläser. Foto: Helena Hermansson