”Fredsrörelsen på Orust” tilldelade nyligen den norske fredsforskaren och politiske aktivisten Johan Galtung ”Folkets fredspris”. Att organisationen därmed prisar en person som sprider grov antisemitisk propaganda tycks uppenbarligen inte spela någon roll.

Galtung har bl a påstått att judar styr världens medier, antytt att falsariet ”Sions vises protokoll” – som propagerar myten om en judisk världskonspiration – ger en korrekt bild av hur världen fungerar, framställt Förintelsen som resultatet av en ekonomiskt och kulturellt betingad ”konflikt” mellan ”judar och tyskar”, hävdat att Auschwitz ska förstås mot bakgrund av judars ”icke oproblematiska position” i det tyska samhället och antytt att Israel kan ligga bakom Breiviks terrordåd i Norge.

Galtungs antisemitism är välkänd. Den har uppmärksammats i en rad medier och mött internationell kritik. 2012 stoppades t ex Galtungs medverkan på en konferens vid Göteborgs universitet med hänvisning till hans antijudiska utspel. ”Vi tyckte att de uttalandena som Galtung har gjort är djupt problematiska. Det är tre huvudspår vi har reagerat på. Hans antydan att Utøya hade en koppling till Israel. Det andra är uttalanden om Sions vises protokoll och det tredje är uttalanden om judisk kontroll över internationella medier”, sade Helena Lindholm Schulz, professor i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs Universitet. Av samma skäl stängdes han 2012 av från undervisning vid Basels universitet.

Men alla tycker inte att judehat är något att hänga upp sig på. I Sydsvenskan 5/12 kommenterar Sören Sommelius, tidigare chefredaktör och kulturchef på Helsingborgs Dagblad, Galtungs ”fredspris”. Pristagarens antisemitism nämns inte med ett ord. För Galtung finns bara beundran: ”Den legendariska fredsforskaren tog emot priset under ett fredsseminarium i en falurödmålad före detta byskola på den bohuslänska ön.”

I debatten påstås ofta att antisemitismen skulle vara tabu i Sverige och alltid mötas av protester. En av dem som hävdat detta är Sören Sommelius. ”De flesta reagerar i dag kraftfullt inför yttringar av antisemitism”, skrev han i en artikel i Helsingborgs Dagblad 2009, i vilken han även framställde antisemitismen som ett problem som förr i tiden skulle ha funnits inom extremhögern men som idag ersatts av islamofobi (”då angrep [man] judar och i dag muslimer.”) Som SKMA återkommande påpekat och demonstrerat är det en falsk och djupt problematisk bild. Priset till Galtung och Sommelius applåder i Sydsvenskan utgör ytterligare ett exempel på detta.

UPPDATERING 5/12: Sydsvenskan meddelar att man avpublicerat Sommelius artikel med hänvisning till att den ignorerade Galtungs antisemitism.

SKMA

Lär mer om Galtung och antisemitismen:

NRK: Fredsprofessor Johan Galtung høster skarp kritikk fra eksperter på antisemittisme

John Færseth, Humanist.no: Galtung leker med ilden

Willy Silberstein, SKMA (DN): Antisemitismen gör entré i de norska finrummen

DN: Galtungs replik på Silberstein

DN: Silbersteins slutreplik på Galtung

Haaretz: Pioneer of Global Peace Studies Hints at Link Between Norway Massacre and Mossad

Expo: Galtung stoppas som talare på fredskonferens

BZ Basel: Friedensforscher Johan Galtung wird an der Uni abgesägt