I en intervju i Göteborgs Fria 13/12 2017  intervjuades Henrik Bachner, idéhistoriker och medlem av SKMA, om den samtida antisemitismen i Sverige. Bakgrunden var de antisemitiska manifestationerna i Malmö och attacken mot synagogan i Göteborg. Här ett utdrag:

”– Attacken i Göteborg var synnerligen allvarlig, men angrepp mot judiska mål och antisemitiska yttringar av det slag vi såg i Malmö är inte ovanliga, framför allt när situationen i Mellanöstern tillspetsas, men de förekommer även utan någon sådan koppling. Att de förekommer borde inte vara överraskande. […]

Hur ser då dagens antisemitism ut?

– Antisemitismen är en idéströmning med djupa historiska rötter, bestående av specifika påståenden och mytbildningar. Centrala föreställningar förknippar judar med makt och inflytande, och propagerar myten om en judisk världskonspiration.

Sedan tillkommer nya föreställningar, som bland annat handlar om att trivialisera eller förminska Förintelsen, anklaga judar för att exploatera Förintelsen eller om att projicera nazismens bott på judar eller Israel, enligt Bachner.

– I diskussionen om Israel-Palestina-konflikten händer det att antisemitiska motiv förs in i debatten och att judar som kategori hålls ansvariga för Israels politik. Men det är viktigt att tillägga att det inte präglar debatten om Israel – de flesta kan uttrycka kritik utan att hamna i antisemitism, men det är också viktigt att påpeka att det förekommer.

Antisemitiska uppfattningar återfinns i olika grupper och opinioner, enligt Henrik Bachner. Enligt undersökningar från Forum för levande historia, som han själv varit med och gjort, finns bland annat en tydligt högre utbredning av antisemitiska föreställningar i grupper med rötter i Mellanöstern. Detta är ett problem som måste tas på allvar, menar han samtidigt som han varnar för generaliseringar om hela grupper.

– Vi har en högerpopulistisk opinion och ett parti som Sverigedemokraterna, som själva sprider antisemitiska påståenden, men som gärna exploaterar frågan om antisemitism för att misstänkliggöra muslimer som kategori.

Antisemitismen är central i de två mest våldsinriktade extrema rörelserna, den nazistiska och den extrema islamistiska, enligt Bachner.

– Om man tittar på hotbilden mot judar i Sverige i dag så måste det här beaktas. Det har funnits en tendens att underskatta antisemitismens betydelse för de här rörelserna och när det har diskuterats våldsbejakande extremism i samhällsdebatten har antisemitismen inte alltid funnits med.

Antisemitismen är också utbredd på nätet och i sociala medier. Där är högerextrema sajter ofta en viktig motor bakom antisemitisk propaganda, där de bland annat gör memes och nidbilder som når långt bredare än inom den egna gruppen.

Det är också viktigt att göra en internationell utblick för att förstå antisemitismen i Sverige, anser Henrik Bachner. Antisemitismen här verkar inte i ett vakuum. En typ av utveckling syns i Frankrike, där antisemitismen är mer påtaglig än i Sverige och framför allt är utbredd bland Nationella Frontens sympatisörer, inom grupper med rötter i Nordafrika och i islamistiska grupper. En annan utveckling syns i Ungern och Polen.

– Där för högernationalistiska regeringar och rörelser en politik som är fientlig mot flyktingar och muslimer och där antisemitismen hela tiden finns med. I Ungern bedriver regeringen en valkampanj med tydliga antisemitiska inslag.”

Läs artikeln här.