Som tidigare uppmärksammats skanderades antisemitiska slagord och uppmaningar att döda judar vid en demonstration i Malmö den 8/12 mot president Trumps beslut att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad. Manifestationen följdes av attacker med brandbomber mot synagogan i Göteborg och mot judiska gravkapellet i Malmö.

Efter detta har framkommit att antisemitisk propaganda även spreds vid en demonstration i Stockholm den 9/12 mot Trumps beslut angående Jerusalem och mot Israel. I ett av talen beskrevs judar som ”apors och svins avkomma”.

Att antijudiska budskap skulle ha förekommit i demonstrationen förnekades kraftfullt i SVT:s Opinion live 14/12 av Dror Feiler, som också talade på manifestationen. Feiler har senare emellertid medgivit att dylika budskap förekom och kritiserat detta. (Att Feiler tar avstånd från dessa yttringar är bra, men hans påstående i Aftonbladet 20/12 att han ”alltid tydligt markerat” mot antisemitism stämmer inte. Tvärtom har Feiler vid upprepade tillfällen bagatelliserat, förnekat och legitimerat antisemitiska uttalanden samtidigt som han t.ex. misstänkliggjort SKMA:s kritik av den massiva antisemitiska hets som kom till uttryck i sociala medier under Gazakriget 2014 som ett försök att ”skifta fokus från Israels folkrättsbrott”.)

Beteckningen av  judar som ”apors och svins avkomma” ingick även i ett antisemitiskt tal vid en anti-israelisk demonstration i Helsingborg i somras.  Beskrivningen, som anknyter till texter i Koranen, är ett återkommande inslag i arabisk och islamistisk antisemitism. Detsamma gäller de hotfulla slagorden ”Khaybar, Khaybar, o judar, Muhammeds armé ska återvända”, som refererar till berättelsen om hur Muhammeds styrkor besegrade judarna i Khaybar på den arabiska halvön på 600-talet. Detta slagord skanderades både i Malmö den 8/12 och i Helsingborg i juli.

Jerusalemkommittén, som arrangerade demonstrationen i Stockholm, har efter att det antisemitiska inslaget i manifestationen uppmärksammats bett om ursäkt och tagit avstånd från detta.

Den senaste tidens antijudiska yttringar i manifestationer mot Israel eller USA är djupt oroande. Företeelsen är emellertid ingen nyhet. Bassem Nasr, MP-politiker i Malmö med ett långt engagemang i Palestinarörelsen, noterade i Sydsvenskan den 17/8 att ”antisemitismen är ett stående inslag i Palestinarörelsen”. Han tillade att hatet i regel uttrycks ”av en minoritet”, men att det alltför ofta tolererats: ”ofta har majoriteten inom Palestinarörelsen inte gjort tillräckligt för att stoppa judehatet”.

Vi kan bara instämma med Nasr: ”Palestinarörelsen bör en gång för alla göra en storstädning och vädra ut antisemitismen.”

SKMA