I samarbete med Judiska församlingen i Stockholm, Föreningen Förintelsens överlevande och Forum för levande historia arrangerade SKMA i Stockholms stora synagoga den 9 november 2017 en högtidsstund till minne av Novemberpogromen 1938 (”Kristallnatten”).

Minnesstunden inleddes av Svante Weyler, ordförande för SKMA. Walter Frankenstein, överlevande från Förintelsen, berättade sedan om sina upplevelser i Berlin under Novemberpogromen 1938.

Karin Pettersson. Foto: Mathan Shastin Ravid

Kvällens huvudanförande hölls av Karin Pettersson, politisk chefredaktör vid Aftonbladet. Hon belyste Novemberpogromens bakgrund, förlopp och konsekvenser. Pettersson talade även om svenska röster som på olika sätt  sökte bagatellisera, rationalisera och försvara den nazityska politiken under 1930- och 1940-talen. Hennes egen tidnings, Aftonbladets, dåtida agerande och hållning betecknade Pettersson som ”smärtsam läsning” – ”både på grund av det som står, och på grund av de ekon som går att höra till debatten idag”.

Pettersson betonade att det inte räcker att förlita sig på system och regelverk när människovärdet utmanas: ”Målet måste vara att försvara det som är människans kärna – hennes värdighet. I detta ingår att ställa krav på rättsstaten. Det är oacceptabelt att nazister ges demonstrationstillstånd nära en synagoga på Jom Kippur. Det är något fel när nazister tillåts föreläsa i skolor. Eller när judiskt liv i Malmö måste levas bakom pansarglas som Naomi Abramovicz skrev i Expressen nyligen. Slutligen. För att klara detta måste vi minnas. Det blir allt svårare, i takt med att de som själva överlevde förintelsen, de moraliska ankare vi kunnat luta oss emot, håller på att tystna. Det är nu upp till oss andra. Vi måste tillsammans bära detta vidare.”

Läs Karin Pettersson anförande här.

Under kvällen delade SKMA även ut årets ELSA-pris till den ideella föreningen Juridikfronten. Priset består av ett diplom och 20 000 kr.

Juridikfronten tillsammans med SKMA:s ordförande Svante Weyler. Några av Juridikfrontens mest aktiva medlemmar syns här på bilden: ordförande Martin Tunström samt Robin Enander, Hanna Lundkvist, Johan Nordqvist och Ludvig Wiklander. Foto: Mathan Shastin Ravid

 

Prismotiveringen lästes upp av Svante Weyler: ”ELSA-priset år 2017 tilldelas den ideella föreningen Juridikfronten för dess målmedvetna och systematiska arbete att initiera och tillse att rättsliga processer drivs i synnerhet mot personer och organisationer som på internet och i andra sammanhang bryter mot lagens bestämmelser om hets mot folkgrupp. I en tid när högerextremistiska, antisemitiska och rasistiska grupper alltmer flyttat fram sina positioner och blivit allt aktivare och mer hotfulla, samtidigt som rättsvårdande instanser alltför ofta intagit en passiv attityd och inte använt sig av de möjligheter som existerande lagstiftning faktiskt erbjuder, är det arbete som Juridikfronten bedriver omistligt.”

Läs mer om ELSA-priset och årets pristagare.

Under kvällen framfördes musik av Channa Riedel, sång, Olle Vikström, träblås, Anton Svanberg, tuba, och Sebastian Hegedüs på gitarr. Kvällen avslutades med Kaddishbönen som lästes av kantor Isidoro Abramowicz.

SKMA