Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) har beslutat att ELSA-priset år 2017 ska tilldelas den ideella föreningen Juridikfronten för dess målmedvetna och systematiska arbete att initiera och tillse att rättsliga processer drivs i synnerhet mot personer och organisationer som på internet och i andra sammanhang bryter mot lagens bestämmelser om hets mot folkgrupp. I en tid när högerextremistiska, antisemitiska och rasistiska grupper alltmer flyttat fram sina positioner och blivit allt aktivare och mer hotfulla, samtidigt som rättsvårdande instanser alltför ofta intagit en passiv attityd och inte använt sig av de möjligheter som existerande lagstiftning faktiskt erbjuder, är det arbete som Juridikfronten bedriver omistligt.

– Händelserna under denna sommar och höst – nazisterna i Almedalen, deras demonstration i Göteborg i samband med bokmässan och deras ökade aktivitet på nätet – har visat vilket behov det finns av juridisk kompetens för att vi alla kunna navigera rätt i diskussionerna och föra direkta lagbrott till domstol. Medlemmarna i Juridikfronten besitter just sådan expertis och bekämpar på ett föredömligt sätt både antisemitism och rasism, säger Svante Weyler, ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA).

Elsa-priset på 20 000 kr kommer att delas ut i Stockholms Stora Synagoga den 9 november i samband med minnesceremonin för Novemberpogromen 1938 (”Kristallnatten”).

Pristagaren

Juridikfronten är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening vars stadgade ändamål är att tillse att legitima rättsliga processer inleds och drivs mot personer som i Sverige företräder, eller på annat sätt har tongivande eller betydelsefull ställning i, nationalistiska och därmed jämförliga organisationer och rörelser, i syfte att belysa och motverka dessas brottsliga och eljest klandervärda gärningar. Föreningen bildades formellt 2011 men verksamhet hade bedrivits ett antal år innan dess. Utöver kärnverksamheten ägnar sig föreningen även åt folkbildning avseende den brottslighet de verkar mot. Juridikfrontens arbete har bland annat lett till att ett stort antal framträdande företrädare för diverse högerextrema organisationer dömts för framförallt hets mot folkgrupp. Bland föreningens mest aktiva kan dess ordförande Martin Tunström samt Robin Enander, Hanna Lundkvist, Johan Nordqvist och Ludvig Wiklander nämnas.

ELSA-priset

ELSA-priset är en årlig utmärkelse som delas ut av Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) till unga som via sociala medier eller på annat sätt motverkar antisemitism och andra typer av fördomar. Tidigare pristagare: Siavosh Derakhti 2012, Jonathan Leman 2013, Bilan Osman 2014, Samuel Nudel 2015, ”Inte rasist, men…” 2016. Läs mer om ELSA-priset här.

Kontakt

Kontaktperson på Juridikfronten är Robin Enander, 072-0079808.

Kontakta oss om ni vill intervjua pristagaren i samband med utdelningen:
Mathan Shastin Ravid, mathan.ravid@skma.se, 08-6676090.
Svante Weyler, ordförande för SKMA, svante@weylerforlag.se, 070-669 37 60.

Se pressmeddelande här.