Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev oktober 2017

Vid en demonstration mot Israel som arrangerades av Svensk-Palestinska centret i Helsingborg i somras förekom öppen hets mot judar. Uttalandena fördömdes av SKMA och andra. Polisen utreder anmälningar om hets mot folkgrupp.

I juli, i samband med att konflikten vid Tempelberget i Jerusalem på nytt eskalerade, arrangerade Svensk-Palestinska centret i Helsingborg en demonstration mot Israel. Vid demonstrationen blandades fördömanden av Israels politik med hatbudskap mot judar. På den video från manifestationen som Svensk-Palestinska centret lade ut på sin Facebooksida återgavs bland annat ett tal där imam Samir el Refai, verksam vid en av Helsingborgs moskéer, betecknade judar som ”apors och svins avkomma” – en beskrivning som anknyter till texter i Koranen – och beskrev dem som muslimernas eviga fiender, som förrädare som ständigt konspirerar för att underminera islam.

Här följer ett från arabiskan översatt utdrag ur el Refais tal:

”Judarna slappnar aldrig någonsin av och dröjer aldrig någonsin med att varje dag, varje natt, och varje timme att förnedra och lura Muhammeds (Guds frid och välsignelse vare med honom) nation. […] Tungan och människan är oförmögen/svag inför denna blodiga incident, en som upprepas och förnyas, vid sönderslitande av profeten Muhammeds (Guds frid och välsignelse vare med honom) nations pulsådror, när den islamiska nationens enhetlighet har fallit.

Och när den islamiska nationen har fallit och vi blivit sönderslitna nationer, vi blivit splittrade stammar, som slåss mot varandra, då lever judarna på denna splittring. Och dessa apors och svins avkomma och vi, Muhammeds (Guds frid och välsignelse vare med honom) nation skall veta, i denna vår tid, att segern, kraften och förmågan kommer genom att återvända till Guds religion.

Att segern, kraften och förmågan inför dessa förtryckare, inför dessa lömska, är att stå fast mot denna förtryckande kraft, de förrädiska, falska som avfärdat alla profeterna. Det finns inte en enda profet som dessa avkomlingar till apor och svin inte har lurat. Det finns inte en nation eller profet som de inte har lurat.”

Under demonstrationen skanderades även ”Khaybar, Khaybar, o judar, Muhammeds armé ska återvända”, hotfulla slagord som refererar till berättelsen om hur Muhammeds styrkor besegrade judarna i Khaybar på den arabiska halvön på 600-talet. Budskapen som framfördes återspeglar vanliga teman i arabisk och islamistisk antisemitisk propaganda.

Antisemitisk propaganda på Svensk-Palestinska centrets Facebooksida 3/8 2017. (Skärmavbild.)

Svensk-Palestinska centret har även publicerat antisemitisk propaganda på sin Facebooksida. Bland annat sprids myten om en judisk världskonspiration liksom grova antijudiska karikatyrer (se bild). Andra inlägg uppmanar till judarnas fördrivning från Israel. I en postning visas en bild på tvillingtornen i New York, som raserades i samband med terrorattacken den 11/9 2011, med texten: ”Imagine a world without Israel”. I andra postningar liknas Israel vid cancer och djävulen.

I ett uttalande den 4/8 skrev SKMA:s ordförande Svante Weyler:

”Svenska kommittén mot antisemitism fördömer med kraft den antijudiska hets som förekom i samband med en demonstration mot Israel i Helsingborg i slutet av juli, arrangerad av Svensk-Palestinska centret i Helsingborg, och som därefter spridits via centrets Facebooksida. […]

Som SKMA många gånger påpekat är kritik av Israels politik inte antisemitism. Men även det motsatta gäller: antisemitism är inte kritik av Israels politik. Budskapet vid demonstrationen, som alltså även spridits via sociala medier, avhumaniserar judar och uppmanar till hat och våld mot den judiska gruppen. Det utgör också en illustration av hur debatten om den israelisk-palestinska konflikten återkommande används för att sprida fientlighet mot judar.”

Svante Weyler välkomnade att uttalandena anmälts för hets mot folkgrupp och prövades juridiskt, men tillade att det också är viktigt ”att andra demokratiska samhällsaktörer tydligt markerar att judehat, oavsett sammanhang, aldrig är acceptabelt.”

Den antisemitiska hetsen i Helsingborg uppmärksammades i flera medier, däribland i ett inslag i Sveriges Radio 15/8 där även Svante Weyler medverkade. I programmet intervjuades  också imam Salahuddin Barakat, som leder Islamakademin i Malmö. Att en imam sprider antisemitiska budskap är särskilt allvarligt, sade han.

Imam Samir el Refai, som höll talet i Helsingborg, påstod i Sveriges Radio 15/8 att hans yttranden endast riktades mot Israel och på intet sätt var antisemitiska. Även Svensk-Palestinska centret avvisar i ett uttalande på sin Facebooksida helt kritiken om antisemitism.

SKMA