Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev oktober 2017

Ett stort antal aktivister inom nazistiska Nordiska motståndsrörelsen (NMR) misstänks för våldsamt upplopp i samband med NMR:s demonstration i Göteborg den 30/9. Polisen går även igenom filmer och foton, och en rad anmälningar gällande hets mot folkgrupp och förtal har inkommit.

Nazistmarschen, som enligt uppskattningar samlade runt 500 personer, avbröts efter att NMR, på väg mot den tillståndsgivna demonstrationens utgångsplats, försökte avvika från den av polisen anvisade vägen.

Foto: Expo

I tal och på plakat hetsade NMR mot politiker, journalister, forskare och antirasistiska opinionsbildare. Antisemitism genomsyrade manifestationen. I tal påstods att “all makt utgår från det judiska folket” och på plakat pekades bland annat ett stort antal svenska judar ut som “förbrytare”.

Tusentals människor hade mött upp för att protestera mot nazismen, den stora majoriteten med fredliga medel.

Inför NMR:s demonstration hade polisen initialt givit tillstånd till en marschväg som löpte i närheten av synagogan där samtidigt en gudstjänst skulle hållas för Jom Kippur, årets viktigaste judiska helgdag då ovanligt många besöker synagogan. Polisens beslut angående demonstrationsväg mötte stark kritik på många håll.

I ett uttalande den 11/9 skrev SKMA:s ordförande Svante Weyler att beslutet att låta NMR marschera nära synagogan var ”gravt omdömeslöst och okunnigt” och uppmanade polisen att ompröva detta: ”Risken för säkerhets- och ordningsstörningar var ett fullgott skäl att avvisa nazisternas önskan om att marschera på Kungsportsavenyn. Det borde gälla även den nu anvisade vägen fram till Gustav Adolfs torg. Polisen måste ompröva beslutet gällande nazistmarschens rutt.” Svante Weyler framförde även denna kritik i en debatt med Klas Friberg, polischef i region Väst, i SVT:s Aktuellt 18/9.

Efter överklaganden från bl.a. Judiska församlingen i Göteborg ändrades beslutet av Förvaltningsrätten i Göteborg och demonstrationsvägen kortades. I sin motivering skrev  domstolen att den ”utifrån risken för ordning och säkerhet tagit hänsyn till flera olika omständigheter, bland annat att demonstrationen sammanfaller med Bokmässan och att den tidigare färdvägen förlagts nära Judiska församlingens synagoga, samtidigt som Jom Kippur firas, samt risken för motdemonstrationer”.

SKMA