Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev oktober 2017

Vårljus, som är ett kommunägt företag i Stockholms län, har fyra ungdomsboenden i Upplands Väsby. De tar emot asylsökande ungdomar och ungdomar som fått permanent uppehållstillstånd i åldrarna 14-18 år. I år arrangerade man en sommarskola, där det bland annat anordnades undervisning i svenska och samhällskunskap. Utöver detta tillkom aktiviteter inom foto, teckning och musik. Dessutom bjöd man in externa föreläsare och stor vikt lades vid diskussioner i för ungdomarna viktiga och aktuella teman. Ett sådant tema är fördomar och rasism, och 2 augusti i år bjöds jag in av Christer Lindblad, skolutvecklare på Vårljus, för att tala om just det.

Efter en inledande diskussion om centrala begrepp som ”rasism” gick vi tillsammans igenom vanliga fördomar och myter – hur dessa uppstått och utvecklats över tid, samt vilka uttrycksformer de nu tar sig exempelvis på nätet. Med utgångspunkt i tre olika sorters gruppfientlighet – antisemitism, antiziganism och islamofobi – fick vi igång väldigt bra samtal om hur det får tydliga konsekvenser för människor i deras vardag, exempelvis i form av hatbrott.

Att få träffa deltagarna i Vårljus sommarskola var roligt, intressant och lärorikt. Självfallet går det inte att jämföra Sverige med exempelvis Afghanistan eller Syrien, länder som dessa unga människor flytt ifrån och där människor på ett annat sätt och i en helt annan utsträckning riskerar diskriminering, förtryck eller till och med förföljelse. Och att få ta del av deras berättelser gav perspektiv. Samtidigt visade det sig att det i gruppen redan fanns erfarenheter av att bli misstänkliggjord och illa behandlad på grund av sin bakgrund även efter ankomsten till Sverige, och vi talade också om vad man kan försöka göra och var man kan vända sig om man blivit utsatt.

Med tanke på att ungdomarna kommer från länder där antisemitismen är vanligt förekommande, ofta öppen och inte sällan statssanktionerad, var diskussionen om fördomar och myter om judar extra viktig och intressant. Mitt intryck var att samtalet vi hade kring detta var det första någonsin av sitt slag för många av ungdomarna, men också att intresset var stort. Dagen avslutades med konkreta tips på hur och var man kan lära sig mer om antisemitism och rasism, och med en förhoppning om att kunna träffa dessa engagerade ungdomar igen för fortsatta samtal.

Mathan Shastin Ravid