Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev oktober 2017

”Fake news” och ”alternativa fakta” är exempel på nya benämningar för gamla fenomen – falska nyheter och myter har använts i politiska syften i alla tider. Det nya informations- och medielandskapet innebär dock att osanningar sprids på ett delvis annat sätt.

Att ge kunskap och verktyg för hur man kan identifiera, avkoda och bemöta propaganda inte minst på nätet är ett stående inslag i alla utbildningar som SKMA genomför. Bland annat talar vi ofta med lärare och pedagoger samt deras elever om vikten av källkritik.

Mathan Shastin Ravid föreläser på HLF:s utbildningsdag.

 

Källkritik var också temat för den fortbildningsdag som Historielärarnas förening (HLF) arrangerade i Linköping den 15/8. Bland föreläsarna fanns Anna Lindberg, ansvarig utgivare på Östgöta Correspondenten, och Michael Allard, lärare och pedagogisk konsult hos Forum för levande historia. Lindberg föreläste under rubriken ”Trovärdighet, källkritik och makt: det lokala mediehusets roll i det digitala ekosystemet”. Allard höll en workshop om nationalism och rasism.

SKMA:s Mathan Shastin Ravid, som är ansvarig för kommitténs ungdomsutbildningar, föreläste också. Under rubriken ”Att samtala med ungdomar om källkritik” delade han med sig av sina tankar kring och erfarenheter av arbetet med denna fråga i klassrumsmiljö. Mathan lyfte bland annat fram värdet av att hitta för ungdomar relevanta och intressanta ingångar till ämnet, samt vikten av att som lärare och pedagog vara väl inläst på rasism, antisemitism och andra former av grupphat som elever ofta kommer i kontakt med inte minst via sociala medier. Han gav även tips och råd om material, övningar och diskussionsfrågor att utgå ifrån i undervisningen. Sammanlagt deltog ett 60-tal personer.