Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev oktober 2017

Institute for Jewish Policy Research och CST har publicerat en ny studie av antisemitiska attityder i den brittiska befolkningen. Resultaten analyseras utifrån vad som beskrivs som en ”elastisk” syn på antisemitism. Med det menas att antisemitiska uppfattningar förekommer i olika former och med skiftande intensitet, och att det är viktigt att skilja mellan uttalade antisemiter, det vill säga människor som hyser en stark och genomgripande fientlighet mot judar, och de som bär på någon eller några antisemitiska föreställningar.

Enligt resultaten bär cirka 30 procent av vuxna britter på antisemitiska uppfattningar av något slag, medan mellan 2,4 och 5 procent kan beskrivas som antisemiter. Resultaten pekar på att antisemitismen i Storbritannien, ur ett jämförande perspektiv, ligger på en låg nivå, fastslår rapporten. Runt 70 procent av britterna har en positiv inställning till judar.

Studien undersökte även sambandet mellan anti-israeliska inställningar och antisemitism. Enligt resultaten är anti-israeliska attityder generellt sett inte antisemitiska, men ju starkare en persons anti-israeliska uppfattningar är desto större är sannolikheten att denne bär på antisemitiska dito. Bland respondenter med en starkt anti-israelisk inställning var det en majoritet som instämde i åtminstone en antisemitisk föreställning.

Vad gäller politiska opinioner är antisemitismen mest utbredd bland dem som identifierar sig med den extrema högern, inom denna grupp är nivån 2-4 gånger högre än i befolkningen generellt. Nivån inom vänstern, inklusive den yttersta vänstern, skiljer sig inte från den som gäller för befolkningen i stort.

Bland kristna är nivån för antisemitism i stort densamma som för britter generellt. Bland muslimer är nivån 2-4 gånger högre än inom hela befolkningen. Icke-religiösa muslimer ligger närmare genomsnittet för hela befolkningen. Rapporten kan laddas ned här.