Den 30 september kommer nazistiska Nordiska motståndsrörelsen (NMR) att demonstrera i Göteborg. Nazisternas ansökan om att få marschera längs Kungsportsavenyn har avvisats av polisen, med hänvisning till risken för ordnings- och säkerhetsstörningar. Polisen har i stället anvisat NMR en ny rutt som löper mycket nära Göteborgs synagoga där samtidigt en gudstjänst hålls för Jom Kippur (försoningsdagen), årets viktigaste judiska helgdag då ovanligt många besöker synagogan.

NMR är en våldsinriktad rörelse som sprider grov antisemitisk och rasistisk propaganda. En rad av dess medlemmar är dömda för våldsbrott. Tidigare i år tvingade NMR-aktivister genom hets och hot Judiska föreningen i Umeå att lägga ned sin verksamhet och de trakasserar återkommande överlevande från Förintelsen som besöker skolor.

I Sverige gäller demonstrationsfriheten för alla, även för nazister. Det är inte det saken gäller. Men polisens beslut att avvisa NMR:s ansökan om att marschera längs Kungsportsavenyn för att i stället låta dem marschera nära synagogan är av lätt insedda skäl gravt omdömeslöst och okunnigt.

Till SVT säger Erik Nord, chefen för polisen i Storgöteborg, att ”vi varken får eller kan väga in symbolfrågor när vi ger tillstånd”. Det är dock inte tillståndet som kritiseras utan polisens val av marschväg, och i sammanhanget är hat och i förlängningen våld mot judar verkligen inga ”symbolfrågor”. De utgör högst reella frågor och riskerar i detta fall att inverka på judars grundlagsskyddade rättighet att i trygghet och säkerhet utöva sin religion.

Risken för säkerhets- och ordningsstörningar var ett fullgott skäl att avvisa nazisternas önskan om att marschera på Kungsportsavenyn. Det borde gälla även den nu anvisade vägen fram till Gustav Adolfs torg. Polisen måste ompröva beslutet gällande nazistmarschens rutt.

Svante Weyler

Ordförande för SKMA