Henrik Bachner, idéhistoriker och medlem i SKMA, skriver i Expressen 27/8 2017 om en bekymmersam tendens att med hänvisning till nazisters och andra högerextrema gruppers ringa numerär och extrema budskap avfärda deras politiska inflytande som närmast obefintligt.

”För att bedöma extremhögerns inflytande måste även spridning och förstärkning av idéer vägas in. Det gäller inte minst de former av antisemitism som utmärker dessa rörelser”, skriver han. Bachner exemplifierar med hur påståenden om hur ”judarna” ligger bakom migration och mångkultur, en antisemitisk konspirationsteori som länge propagerats inom vit makt-världen, på ett allt tydligare sätt även cirkulerar i bredare högernationalistiska kretsar.

Läs artikeln här.