Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) fördömer med kraft den antijudiska hets som förekom i samband med en demonstration mot Israel i Helsingborg i slutet av juli, arrangerad av Svensk-Palestinska centret i Helsingborg, och som därefter spridits via centrets Facebooksida.

Vid demonstrationen, som tillkom mot bakgrund av den på nytt eskalerande konflikten vid Tempelberget i Jerusalem, blandades fördömanden av Israels politik med hatbudskap mot judar. På den video från manifestationen som Svensk-Palestinska centret lade ut på sin Facebooksida återges tal där judar betecknas som ”apors och grisars avkomma” (en beskrivning som anknyter till texter i Koranen) och beskrivs som muslimernas eviga fiender, som förrädare som ständigt konspirerar för att underminera islam. (Se utdrag ur talet nedan).

Under demonstrationen skanderades även ”Khaybar, Khaybar, o judar, Muhammeds armé ska återvända”, hotfulla slagord som refererar till berättelsen om hur Muhammeds styrkor besegrade judarna i Khaybar på den arabiska halvön på 600-talet. Budskapen som framfördes återspeglar vanliga teman i arabisk och islamistisk antisemitisk propaganda.

Antisemitisk propaganda på Svensk-Palestinska centrets Facebooksida 3/8 2017. (Skärmavbild.)

Svensk-Palestinska centret publicerade senare även ett inlägg på sin Facebooksida som uppmanade till judarnas fördrivning från Israel. Budskapet löd: “This is how Zionists Jews came to Palestine, half naked, without anything. This is how they are going to leave too.” På Facebooksidan, som togs ner under ett par dagar men nu åter är tillbaka, sprids även propaganda om en judisk världskonspiration (se bild härintill).

Som SKMA många gånger påpekat är kritik av Israels politik inte antisemitism. Men även det motsatta gäller: antisemitism är inte kritik av Israels politik. Budskapet vid demonstrationen, som alltså även spridits via sociala medier, avhumaniserar judar och uppmanar till hat och våld mot den judiska gruppen. Det utgör också en illustration av hur debatten om den israelisk-palestinska konflikten återkommande används för att sprida fientlighet mot judar.

Polisen i Helsingborg utreder uttalandena och Judiska församlingen i nordvästra Skåne förbereder en anmälan om hets mot folkgrupp. Det är bra att saken prövas juridiskt. Men det är också viktigt att andra demokratiska samhällsaktörer tydligt markerar att judehat, oavsett sammanhang, aldrig är acceptabelt.

Svante Weyler

Ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

Här följer ett från arabiskan översatt utdrag ur tal som hölls vid demonstrationen i Helsingborg:

”Judarna slappnar aldrig någonsin av och dröjer aldrig någonsin med att varje dag, varje natt, och varje timme att förnedra och lura Muhammeds (Guds frid och välsignelse vare med honom) nation. […] Tungan och människan är oförmögen/svag inför denna blodiga incident, en som upprepas och förnyas, vid sönderslitande av profeten Muhammeds (Guds frid och välsignelse vare med honom) nations pulsådror, när den islamiska nationens enhetlighet har fallit. Och när den islamiska nationen har fallit och vi blivit sönderslitna nationer, vi blivit splittrade stammar, som slåss mot varandra, då lever judarna på denna splittring. Och dessa apors och grisars avkomma och vi, Muhammeds (Guds frid och välsignelse vare med honom) nation skall veta, i denna vår tid, att segern, kraften och förmågan kommer genom att återvända till Guds religion. Att segern, kraften och förmågan inför dessa förtryckare, inför dessa lömska, är att stå fast mot denna förtryckande kraft, de förrädiska, falska som avfärdat alla profeterna. Det finns inte en enda profet som dessa avkomlingar till apor och grisar inte har lurat. Det finns inte en nation eller profet som de inte har lurat.”

PS. Med anledning av de antijudiska yttringarna i Helsingborg tog P1:s Studio ett den 3/8 upp temat antisemitism och Israel-Palestinakonflikten. Henrik Bachner, idéhistoriker och styrelsemedlem i SKMA, samt imam Salahuddin Barakat medverkade. Programmet kan höras här.