Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2017

Den 13 maj i Stockholm arrangerade Miljöpartiet en temadag om rasism under rubriken ”Starkare tillsammans”. Temadagen, som riktade sig till partiets s.k. jämställdhets- och mångfaldsambassadörer, ingår i ett utbildningsprojekt som syftar till att stärka partiets lokala arbete mot rasism.

På temadagen belyste olika föreläsare rasism och fördomar mot afrosvenskar, judar, muslimer, romer, samer och sverigefinnar. SKMA var också inbjudna och Mathan Ravid föreläste om antisemitismens historiska rötter och utveckling över tid, de viktigaste samtida antisemitiska stereotyperna och myterna, på vilket sätt antijudiska föreställningar och attityder visar sig i den bredare debatten, var gränsen går mellan antisemitism och kritik av Israels politik, samt hatbrott som drabbar judar i dagens Sverige.

Sammanlagt deltog ett 30-tal personer från olika partidistrikt runtom i landet.