Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2017

I Central- och Östeuropa har George Soros blivit ett hatobjekt för nationalistiska regeringar och rörelser. Avskyn är mångbottnad, men antisemitism ingår i brygden.

För mer eller mindre auktoritära nationalistiska regeringar och rörelser i Central- och Östeuropa har den amerikansk-ungerske finansmannen och filantropen George Soros blivit ett framträdande hatobjekt.

Avskyn mot Soros är mångbottnad. Hans långvariga och omfattande finansiella stöd, framför allt genom Open Society Foundation, till projekt som syftar till att befrämja demokrati, mänskliga rättigheter och pluralism i före detta kommunistiska diktaturer liksom hans kritik mot nationalism och förespråkande av en generös flyktingpolitik väcker vrede i högernationalistiska och xenofoba opinioner. I kritiken åberopas även hans agerande som finansman och spekulerande mot valutor på 90-talet.

Men hatet mot Soros och konstruktionen av honom till en mytisk figur, en mäktig och demonisk symbol för allt den nationalistiska högern fruktar och avskyr – liberalism, globalisering, mångkultur, migration osv – har också att göra med att Soros är jude. Som miljardär med judisk bakgrund och en liberal agenda blir han en perfekt projektionsskärm och måltavla för politisk exploatering av sedan länge etablerade antisemitiska stereotyper och konspirationsteorier.

I angreppen på Soros förmedlas antisemitismen ibland via anspelningar och signalord, ibland öppet. Ungerns premiärminister Viktor Orban har under längre tid utmålat Soros som en främmande allsmäktig kraft som i det fördolda verkar för att underminera Ungerns självständighet. ”Stora rovdjur simmar i vattnet”, varnade han i ett tal i februari i år. ”Det är George Soros transnationella imperium med dess tunga artilleri och enorma penningsummor.” I april påstod Orban att Soros i hemlighet spenderar kolossala belopp på att finansiera ”illegal invandring” till Ungern.

Slagord mot Soros vid nationalistisk demonstration i Makedonien.

 

När Orban i ett tal i EU-parlamentet den 26 april försvarade den lag som ska möjliggöra nedstängning av det av Soros grundade Central European University i Budapest sade han: ”Jag vet att Ungerns makt, storlek och vikt är mycket mindre än finansspekulanten George Soros, som nu attackerar Ungern” och som ”ödelagt miljontals européers liv”. I den tyska tidningen Die Zeit kritiserade EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans Orbans retorik som antisemitisk.

När den ungerska statskontrollerade TV-stationen M1 i maj sände ett program som på ett liknande sätt angrep Soros citerades Irans högste ledare ayatolla Khamenei, som återkommande sprider antisemitiska uttalanden. Instämmande återgavs Khameneis ord om  Soros som en ”ondskefull amerikan och rik sionist”.

Liknande tongångar hörs i Polen. Jaroslaw Kaczynski, ordförande för det konservativa regeringspartiet Lag och rättvisa, anklagar Soros för att vilja underminera traditionella värden i europeiska samhällen genom en mångkulturell agenda. ”Herr Soros idéer om samhällen utan identitet är idéer som passar dem som har miljarder, därför att ett sådant samhälle är extremt lätt att manipulera”, har han förklarat.

Krystyna Pawlowicz, parlamentsledamot för samma parti, kallade, i den konservativa katolska, antisemitiska radiostationen Radio Maria, Soros för ”världens farligaste man” och påstod att han finansierade ”antikristna och antinationella aktiviteter”. När polska högerextremister vid en demonstration mot flyktingar och EU 2015 brände en docka föreställande en ortodox jude, förklarade mannen som satte eld på dockan att denna föreställde Soros.

På ett liknande sätt konstrueras Soros som statsfiende nummer ett i länder som Serbien, Makedonien och Rumänien. Och angreppen kommer inte endast från höger. I Rumänien har den socialdemokratiske partiledaren Liviu Dragnea anklagat Soros för att ”finansiera ondska” i landet.

I Haaretz 15/5 påminner Rafal Pankowski, forskare och ordförande för den polska antirasistiska organisationen Never Again, om att ”antisemitism utgör en kärna i nationalistiska identiteter i Central- och Östeuropa”. Tendensen att utmåla Soros som ”en central representant för en föregiven judisk världskonspiration” växer i samklang med ökad främlingsfientlighet, menar han. Den polske forskaren Michal Bilewicz är inne på samma spår och beskriver tankefiguren så här: ”De ser George Soros som ett förkroppsligande av en judisk konspiration som hjälper till att finansiera invandringen av muslimer vilka hotar den kristna civilisationen i Europa” (Forward 24/1).

Karl Pfeifer, österrikisk journalist som länge bevakat högerextremism i Centraleuropa, menar att Orban i sina angrepp på Soros använder antisemitiska kodord vilkas syfte är att till allmänheten signalera att det handlar om en ”judisk världskonspiration” (Forward 30/5).

Konspirationsteorierna om Soros återfinns emellertid även i andra delar av Europa och i USA. I Donald Trumps sista film inför presidentvalet i fjol beskrevs fienden som en ”global maktstruktur” som kontrollerade Washington och hade bestulit arbetande amerikaner på deras tillgångar. Den globala konspirationen personifierades av tre individer. Samtliga var judar, en av dem George Soros. Och den i amerikanska högerextrema grupper inflytelserike radioprataren Alex Jones, vars program Trump medverkat i och prisat, proklamerade i mars i år att ”ledaren för den judiska maffian är George Soros”.

Även inom svensk extremhöger används Soros återkommande som signalord för en ”judisk världskonspiration”. När nazistiska Nordiska motståndsrörelsen (NMR) på första maj i år demonstrerade i Falun gick, enligt Expos rapportering, en av talarna till angrepp mot arbetarrörelsen och förklarade att den är finansierad av Soros. Men ”Soros” är inte det enda antisemitiska kodordet som är populärt. Feminister ”är slavar och prostituerade till det verkliga patriarkatet”, meddelade en annan av NMR:s talare. ”Era herrar heter Goldman Sachs och Rothschild”.

SKMA