Citatet publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2017

”I Umeå har det alltså handlat om nazister – den typ av extremister som de flesta spontant förknippar med antisemitism. Men judehatet är ingalunda isolerat till skräniga Hitlerbeundrare. Snarare är det så att judehat eller svårigheter att betrakta judar som individer med samma rätt till hänsyn och respekt som andra både finns som ett ’bakgrundsbrus’ också i länder som Sverige och går i dagen i extrema rörelser mer generellt. I Malmö handlar det om extrema islamister som betraktar både muslimer med annan uppfattning, judar och anhängare av andra religioner som fiender eller avfällingar. … En tredje variant…är att grupper på den yttre vänsterkanten styrs av egendomliga föreställningar om judar, trots en retorik om ’solidaritet’ med förtryckta.”

Håkan Holmberg

UNT 4/4 2017