När utrikesminister Margot Wallström förra veckan intervjuades i Al Jazeera påstod intervjuaren falskeligen att Svenska kommittén mot antisemitism, SKMA, som sedan läge varit en ledande röst mot högerextremism, skulle leda högerextremismen i Sverige och ha krävt utrikesministerns avgång.

Utrikesministern kommenterade inte påståendet. SKMA kontaktade Utrikesdepartementet och bad om en förklaring och ett klargörande. Följande uttalande publicerades idag på regeringens hemsida:

”Under en intervju med Al Jazeera i förra veckan fick utrikesministern frågan om regeringens syn på svensk extremhöger. Intervjun simultantolkades mellan arabiska och engelska. I frågan om extremhögern gjordes en referens till Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA). Den referensen gick förlorad i tolkningen och utrikesministern uppfattade inte att det var SKMA som åsyftades.

Regeringen motsätter sig påståendet att SKMA skulle ha något med extremhögern att göra. Regeringen anser inte att SKMA är en högerextrem grupp. SKMA gör ett viktigt arbete mot antisemitism, rasism och hat i samhället. Regeringen uppskattar deras arbete och regeringskansliet står i nära kontakt med SKMA.”