Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev Mars 2017

I ett tal i Dresden i januari gick Björn Höcke, ledare för det tyska högerpopulistiska Alternative für Deutschland (AfD) i Thüringen, till angrepp mot en tysk minneskultur som fäster stor vikt vid nazismen och Förintelsen. Vi behöver en ”180-gradig minnespolitisk omsvängning” förklarade han och betecknade minnesmonumentet över Förintelsen i Berlin som ”en skam”.

Björn Höcke.
Foto: Olaf Kosinsky, Wikimedia Commons

Höckes uttalande fördömdes brett i den tyska debatten, men vållade också AfD huvudbry. Vissa företrädare som vice partiordföranden Alexander Gauland kom till Höckes försvar, medan partiordföranden Frauke Petry beskrev Höcke som en ”belastning” för AfD. Ett uteslutningsförfarande har inletts, men något beslut har i skrivande stund inte fattats.

Höcke är långtifrån den enda AfD-politikern som uttalat sig antisemitiskt eller överslätande om Förintelsen. Den tyske forskaren Gideon Botsch, som deltog på SKMA:s konferens i november 2016, menar att partiet generellt undviker att anspela på antisemitism samtidigt som det vill appellera till högerradikala och ofta antisemitiskt inställda väljare. Botsch uppskattar att den senare gruppen utgör ca en tredjedel av AfD:s väljarbas.

SKMA