Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2017

Antalet antisemitiska incidenter i Storbritannien 2016 var det högsta som registrerats för ett enskilt år, rapporterar Community Security Trust (CST). Under året rapporterades 1 309 incidenter, en uppgång med 36 procent från 2015. Majoriteten av hatbrotten ägde rum i London och Manchester.

I motsats till vissa andra år då en kraftig ökning av rapporterade antijudiska hatbrott registrerats, kan utvecklingen 2016 inte relateras till någon specifik händelse. Snarare handlar det enligt CST om en rad olika faktorer och skeenden som skapat en atmosfär som stimulerat fientlighet mot judar. För vissa tycks vissa hämningarna mot att öppet ge uttryck för antisemitism ha avtagit, noterar CST med oro.

SKMA