Mats Dagerlind, ansvarig utgivare för Avpixlat.

I går uppmärksammade vi att den SD närstående hatsajten Avpixlat publicerade en grovt antisemitisk krönika av Rolf Malm 16/4 2017, i vilken denne spred en i högerextrema miljöer vanlig konspirationsteori om att judar förstört ett tidigare välmående Sverige genom att driva fråga om invandring och minoriteters rättigheter. Vi kunde även visa att krönikan ett par dagar senare retuscherades, och att alla öppet antisemitiska referenser till ”judar” togs bort. Vårt uppmärksammande har uppenbarligen stört Avpixlat, en sajt som försöker undvika att dra på sig kritik för öppen antisemitism men där fördomar och hat mot judar är vanligt förekommande.

I går kväll kontaktades vi av Avpixlats ansvarige utgivare och chefredaktör Mats Dagerlind, som bl a med hot om ”rättslig beivran” försökte få oss att dra tillbaka vår publicering. Om SKMA vill referera till Malms (antisemitiska) krönika på Avpixlat så måste SKMA ”använda citat ur den [retuscherade] text som finns på vår webbsajt”, menade Dagerlind. Detta är inte överraskande. Dagerlind har tidigare agerat på liknande sätt när vi publicerat för honom, Avpixlat och SD obekväma texter. Och det följer ett större mönster av hur journalister och andra som avslöjar rasism inom SD eller på partiet närstående sajter ofta utsätts för hot och trakasserier. Detta föranleder oss att återigen tipsa om vårt avslöjande från i går. Texten, inklusive länkar till Avpixlats ursprungliga antisemitiska krönika och den retuscherade versionen, återfinns här: ”Avpixlat publicerar antisemitisk krönika, för att sedan retuschera den”.

SKMA