Rolf Malm, krönikör på Avpixlat.

I söndags (16/4) menade Rolf Malm i en krönika på den SD närstående hatsajten Avpixlat att “judiska invandrare” bär skulden för dagens, enligt Malm, ”sönderslitna” mångkulturella Sverige präglat av ”otrygghet, kriminalitet och gapande klyftor mellan infödda och ’annorlunda svenskar’”. På 1960-talet började, enligt Malm, dessa ”judiska invandrare” med hjälp av den ”judiskt ägda Bonniertidningen Dagens Nyheter” och det dåvarande Högerpartiets ”judiske partiledare” Gunnar Heckscher nämligen att driva frågan om ökad invandring och ”minoriteters rättigheter”.

Malm har tidigare skrivit i den högerextrema rasideologiska tidningen Nya Tider, och i söndagens Avpixlatkrönika förmedlade han bilden av att politiker som på 1960-talet enligt honom framhöll ”fördelarna med ett rasmässigt, religiöst och på andra sätt homogent folk” var chanslösa inför denna till synes samordnade och föregivet ”judiska” attack mot det ”jämlika, rättvisa och framgångsrika folkhemmet”. Senare ska Olof Palme, Göran Persson och andra som ”råkade vara ’folkvalda'” tydligen ”utan folkets hörande” och genom grundlagsändringar och massiva propagandainsatser ha visat sin ”starka ovilja mot svensk nationalism” och ”obetänksamt offrat nationens framtida säkerhet”. Resultatet? ”Öppna gränser, unikt generöst mottagande av invandrare och missbruk av parollen ’allas lika värde’”, fastslår Malm.

I centrum för den hets och det hat som Sverigedemokraterna och SD-vänliga sajter som Avpixlat sprider står i regel utomeuropeiska, muslimska invandrare. Detta har fått många att dra den felaktiga slutsatsen att antisemitism ”inte längre” är något egentligt problem inom rörelsen, och/eller har ”ersatts” av andra former av rasism. Antisemitismen är vanlig inom SD och dess svans, och möts endast undantagsvis med reprimander.

Som SKMA återkommande uppmärksammat har SD som parti och sajter som Avpixlat dessutom ofta försökt posera som ”proisraeliska”, ”judevänliga” och ”anti-antisemitiska”, ett spel för gallerierna som många tyvärr gått på. Det är enkelt att belägga att detta påstådda avståndstagande från fördomar och hat mot judar syftar till att mörka SD:s bruna historia och nutida kopplingar, och inte minst hoppas man kunna kidnappa frågan om antisemitism för att använda den som slagträ mot den muslimska grupp man kollektivt brännmärker som judehatare. Och i sin krönika var Malm noga med att poängtera att judarna nu minsann bitit sig själva i svansen, den av judar framtvingade mångkulturen lär nämligen uppfattas som en ”smärtsam paradox” av dagens judiska Malmöbor, menade han.

Men framförallt är Malms krönika ännu ett bevis på att antisemitismen fortfarande är vanlig inom denna miljö (även om den inte alltid uttrycks så här öppet), samt hur nära de budskap man sprider ofta ligger mer utpräglat högerextrem propaganda. Antisemitiska konspirationsteorier som ger en bild av ett tidigare välmående Sverige förstört av judiskt påtvingad invandring och medlöpande politiker som förrått det svenska folket är nämligen vardagsmat i nazistisk propaganda. Det är således föga oväntat att Malms text senare samma dag hyllades på nazistiska Nordiska Motståndsrörelsens sajt Nordfront.se. Där hette det bland annat att Malm belyst ”judarnas aktiva roll bakom skapandet av mångkulturen i Sverige” och att dessa fått riksdagens politiker att gå ”bakom ryggen på folket”.

I texten på Nordfront.se kallades Avpixlat förvisso för en ”sionistisk webbtidning”, som ”tidigare gjorts sig kända för sitt försvar av skurkstaten Israel” och för att ”censurera judekritiska kommentarer på deras kommentarsfält” (för mer om den antisemitism som i själva verket är vanlig på Avpixlats kommentarsfält, se denna text). Men, betonar man på Nordfront, på senare tid ”tycks det ha blivit högre i tak på Avpixlat”, och man hyllar Malm för att i sin krönika på ett ”tydligt, objektivt och nyktert sätt” ha tagit upp ”det judiska subversiva arbete som skedde i Sverige under 60- och 70-talen” bland annat genom den ”judiskägda median”.

Propagandan om hur en judisk sammansvärjning ligger bakom invandring, mångkultur, den så kallade ”politiska korrektheten” osv sprids emellertid även i bredare högerextrema miljöer och ligger ofta inbäddad i konspirationsteorierna om ”kulturmarxismen”. Den antimuslimska opinionsbildaren Ingrid Carlqvist, som har en lång historia av samarbete med SD, lät i poddsändningen ”Ingrid & Conrad” den 6/2 2017 meddela att ”De som gått i bräschen för Sveriges grymma förvandling till Absurdistan är judar”. Carlqvist hörde icke oväntat också till dem som gladde sig över Malms text på Avpixlat. ”Fler som har upptäckt hur Absurdistan kom till”, kommenterade hon på Twitter.

I slutet av sin krönika på Avpixlat, det självutnämnt ”orädda”, ”sanningssägande” bålverket mot ”PK-etablissemanget” som ger ”den oretuscherade bilden”, förklarade Malm i söndags att den text han just författat var tänkt som ett första kapitel i en bok om hur Sverige förändrats de senaste 40 åren, men att en sådan bok tyvärr blir ”så politiskt inkorrekt att ingen kan tänkas ge ut den”. Tre dagar senare retuscherades Malms krönika, alla ”orädda” och ”sanningssägande” referenser till ”judar” är i skrivande stund borttagna. Förutom i den mening där Malm låtsas känna empati med Malmös judar, såklart.

Malms krönika var måhända aningen för explicit för Avpixlat, att dra på sig kritik för öppen antisemitism vill man undvika. Men läsarna torde inte ha några problem att förstå budskapet även efter att texten retuscherats.

SKMA

Malms ursprungliga antisemitiska krönika i Avpixlat, publicerad 16 april 2017

Den retuscherade versionen, 19 april 2017