Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2017

Adlibris, Nordens största nätbokhandel, har än en gång kritiserats för att sälja det antisemitiska falsariet Sions vises protokoll och annan rasistisk, högerextrem litteratur. Det var Expo som i januari i år uppmärksammade att nätbokhandeln på nytt erbjöd hatlitteratur, trots återkommande kritik från bl.a. SKMA och upprepade löften från Adlibris om att denna typ av böcker inte ska finnas i deras sortiment.

Svenskspråkig utgåva av Sions vises protokoll från 1919.

Sions vises protokoll, en förfalskning från ca 1900 som togs fram av den tsarryska hemliga polisen och som sprider föreställningen om en judisk världskonspiration, är en av de mest spridda och inflytelserika antisemitiska skrifterna. Den användes i nazitysk propaganda och åberopas även idag av antijudiska demagoger i Europa, USA, Mellanöstern och andra delar av världen.

Enligt Expo sålde Adlibris i början av 2017 även flera böcker av den i högerradikala miljöer inflytelserika antisemitiske ideologen Kevin MacDonald. I sortimentet fanns också den amerikanske nazisten William Pierces bok The Turner Diaries, som inspirerat till en rad högerextrema terrordåd.

Efter att Adlibris 2013 kritiserats för att sälja Sions vises protokoll försvarade dess dåvarande VD Magnus Dimert inledningsvis beslutet men meddelade sedan att nätbokhandeln skulle ”utarbeta en policy gällande hantering av böcker som klassas som hatlitteratur”.

Svensk utgåva från 2008.

Men redan 2014 avslöjades att Adlibris fortsätta sälja högerextrem, antisemitisk litteratur. Linnéa Wiklund, pressansvarig på Adlibris, medgav då att bokhandeln inte hade något kontrollsystem över vad som såldes utan förlitade sig på att kunderna uppmärksammade Adlibris på kontroversiella böcker.

I en kommentar skrev SKMA: ”Adlibris löfte om att ’utarbeta en policy gällande hantering av böcker som klassas som hatlitteratur’ tycks med andra ord bara ha varit tomma löften. Hatlitteratur tas endast bort om förlaget anser sig tvingat därtill av PR-mässiga skäl. Att hetsen och hatet som säljs påverkar människor och kan inspirera till förföljelse och våld betyder uppenbarligen mindre än affärerna. Hållningen är lika ansvarslös som skamlig.”

Efter att i januari i år på nytt ha kritiserats plockade Adlibris bort Sions vises protokoll och vissa andra av Expo uppmärksammade titlar ur sortimentet. ”Vi har självklart ett ansvar för vilka böcker som vi säljer, och vilka som vi marknadsför”, sade Linnéa Wiklund till Expo.

SKMA