SKMA uppmärksammade den 3/2 att Sveriges Radios ”Studio ett” bjudit in Claes Ryn för att som statsvetare kasta ljus över Vita husets chefsstrateg Steve Bannon och ”turbulensen kring den nytillträdde presidenten Donald Trumps många och radikala politiska åtgärder”.

SKMA riktade kritik mot att Ryn endast presenterades som statsvetare när han dessutom är en opinionsbildare långt ute på högerkanten som sprider antisemitiska konspirationsteorier liksom mot att han tilläts ge en synnerligen problematisk och vilseledande bild av Bannons och andra aktörers politiska åskådning utan att möta kritiska följdfrågor. SKMA tog också fasta på att Ryn i ”Studio ett” 2011 framförde en antisemitisk konspirationsteori om att judar genom en hemlig ”permanent regering” styrde USA och att han inte heller den gången möttes av kritiska följdfrågor.

Den 7/2 svarade ”Studio ett” på SKMA:s kritik, ett svar som SKMA samma dag replikerade på. Nedan återges hela debatten. Först följer SKMA:s första inlägg, därefter ”Studio etts” svar och sist SKMA:s replik.

SKMA: ”Studio ett” bjöd in antisemitisk konspirasist, presenterade honom som expert, ställde inga kritiska frågor – och det var inte första gången

Den 31 januari sände Sveriges Radios ”Studio ett” ett inslag om president Trumps chefsstrateg Steve Bannon, vars inflytande över den nya administrationen av många bedömare anses stor. Häromdagen meddelades att Bannon även fått en plats i presidentens nationella säkerhetsråd.

Bannon var tidigare chef för Breitbart News, en sajt på den yttersta högerkanten som sprider s.k. ”alternativa” nyheter, ofta med en rasistisk eller sexistisk inramning. Sajten har också uppmärksammats för antisemitiska budskap. Bannon har själv sagt att Breitbart News utgör en plattform för ”the alt-right”, en högerextrem, antisemitisk rörelse som stöttat Trump.

SR studio ett med rynFör att kasta ljus över Bannon och ”turbulensen kring den nytillträdde presidenten Donald Trumps många och radikala politiska åtgärder” hade ”Studio ett” bjudit in Dagens Nyheters USA-korrespondent Martin Gelin och den i USA verksamme svenske statsvetaren Claes Ryn.

Ryn är emellertid inte endast statsvetare utan också en opinionsbildare långt ute på högerkanten som sprider antisemitiska konspirationsteorier. När Ryn för ett par år sedan medverkade i ”Studio ett” (9/9 2011) förklarade han att USA egentligen inte styrdes av Barack Obama och hans administration, utan att den faktiska makten låg hos en ”permanent regering”, en sorts hemlig skuggregering som styr oavsett president. Denna sades ha fört Obama till makten och representerades i Vita huset av Rahm Emanuel och David Axelrod, två medarbetare till Obama med judisk bakgrund (vid denna tid avgångna), vilka antyddes tjäna ”vissa intressen i Mellanöstern”.

Ryns påståenden byggde på ett tydligt sätt på idéer om enhetliga och särskiljande judiska intressen (i opposition till icke-judiska) som judar alltid arbetar för på grund av sin judiska anknytning liksom på föreställningar om judisk omnipotens, konspirationer och illojalitet.

I en artikel i Sydsvenskan 9/11 2011 uppmärksammade SKMA Ryns uttalanden och kritiserade ”Studio ett” för att dessa inte möttes av invändningar eller kritiska frågor. Han påståenden citerades icke oväntat med tillfredsställelse i högerextrema miljöer, t.ex. av Fria Tider.

Detta var inte första gången Ryn lät antyda att judiska ”intressen” styrde amerikansk politik. I t.ex. SvD den 5/12 2008 varnade Ryn för att Obama skulle bli ”ett instrument för andra att spela på”. Dessa ”andra” konkretiserades till bl.a. Penny Pritzker, en affärskvinna som hade donerat pengar till Obamas kampanj. I Ryns text beskrevs emellertid Pritzker, som har judisk bakgrund, som ”en representant för den internationella storfinansen”, en språkbruk med gamla och djupa rötter i antisemitisk retorik.

När Ryn medverkade i ”Studio ett” den 31 januari i år var han tydlig med sin beundran för Trump och dennes kamp mot, vad han beskrev som, ”den så kallade politiska korrektheten”. Kritiken och protesterna som nu riktades mot Trumps politik skulle förstås som en chockreaktion från dem som är vana att ”styra opinionen i USA”.

Bannon var alls ingen högerextremist, meddelade Ryn, utan en ”ekonomisk nationalist” och ”en svuren motståndare till de här stora internationella intressena som vill ha bort alla gränser och som struntar i det enkla folket”.

Pat Buchanan. Foto: Kyle Cassidy, Wikimedia.

Pat Buchanan. Foto: Kyle Cassidy, Wikimedia.

Ryn likande även Bannon vid Pat Buchanan, som också kallades ”ekonomisk nationalist”. Buchanan är en fd republikansk presidentkandidat och därtill antisemitisk och rasistisk opinionsbildare som Ryn framhållit som en viktig motståndare mot ”krafter som undergräver USA:s nationella överhöghet och som genom att t.ex. förorda stor invandring underminerar traditionell amerikansk kultur” och som han prisat som ”något i den mediala och intellektuella världen så ovanligt som en självständig och modig människa”.

Beteckningen av Bannon som högerextrem avfärdade Ryn som ”etablissemangets” försök att tysta meningsmotståndare: ”Alltså det här greppet att man avfärdar dom man inte håller med genom att kalla dem för antisemiter och nazister och allt möjligt, det hör ju till. … Det gamla etablissemanget har väldigt svårt att förlika sig med att helt plötsligt saknar de kontroll över situationen.”

Varför ”Studio ett” anser att Ryn är rätt person att analysera den politiska utvecklingen i USA kan bara de svara på. Men väljer man att bjuda in kommentatorer som nyttjar samma retorik som återfinns i högerradikala miljöer och som har en dokumenterad historia av att sprida antisemitiska konspirationsteorier så måste deras påståenden mötas av kritiska motfrågor. Så skedde heller inte denna gång.

Förvisso gavs lyssnarna genom Martin Gelins medverkan även en annan och saklig bild av Bannons politiska hemmahörighet och nära band till amerikansk extremhöger, men risken är stor att en del lyssnare uppfattade Ryns berättelse om hur Bannon och Trump besegrat ”den politiska korrektheten” och nu förde en heroisk kamp mot de ”stora internationella intressena som vill ha bort alla gränser och som struntar i det enkla folket” som expertutlåtanden av en statsvetare. Det är allvarligt.

SKMA

”Studio etts” svar på SKMA:s kritik

”Studio etts” programledare Jörgen Huitfeldt och producent Hansjörg Kissel svarade på SKMA:s kritik på SKMA:s Facebooksida den 7/2. Här återges deras svar:

”Svar på kritiken från SKMA (Svenska Kommittén mot Antisemitism) publicerad på deras blogg angående Studio Etts sändning den 31 januari. (SKMA:s bloggpost når du här: https://skma.se/blogg/)

Att de amerikanska väljarna i ett demokratiskt val röstade fram Donald Trump överraskade många. Vår roll är att förklara och fördjupa. I våra sändningar använder vi både tyckare och experter. Men rågången däremellan är förstås aldrig hundraprocentig. Även experter påverkas av sina erfarenheter och perspektiv. Därför försöker vi att använda oss av experter med lite olika infallsvinkel för att på så sätt bredda och fördjupa förståelsen av vad som sker.

Vi har en svår men viktig balansgång att gå. I vårt sändningstillstånd står att vi skall ”….utöva sändningstillståndet opartiskt och sakligt samt med beaktande av att en vidsträckt yttrandefrihet och informationsfrihet ska råda i ljudradion”. Men i samma sändningstillstånd står också att vi skall ”…se till att programverksamheten som helhet präglas av det demokratiska statsskickets grundidéer och principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet.”
I ena vågskålen ligger att vi måste uppfattas som opartiska – både av människor som delar och inte delar Donald Trumps världsåskådning.
I den andra ligger att vi inte får glida med och börja tolerera problembeskrivningar och yttranden som kränker demokratin och principen om människors lika värde. Det är inte lätt men vi gör den avvägningen varje dag.

Mot den bakgrunden kan vi inte bara låta människor som starkt ogillar Donald Trump delta i analysen av honom. Claes Ryn är en konservativ professor som i Studio Ett 31 januari gav sitt perspektiv på den senaste politiska utvecklingen i USA. I sändningen uttryckte han sig inte på ett sätt som är demokratiskt tveksamt eller i konflikt med principen om människors lika värde.

I ert blogginlägg efterlyste ni kritiska motfrågor till Claes Ryn. Enligt vår uppfattning sa han inget av den arten som krävde offensiva motfrågor från vår sida. Dessutom balanserades Claes Ryns analys upp av den bild som gavs av den andra medverkande, Martin Gelin. Han redogjorde för en hel del av den kritik som riktats mot Steve Bannon på ett sätt som säkert en del Trumpanhängare skulle ha problem med.

Med vänlig hälsning

Jörgen Huitfeldt, programledare
Hansjörg Kissel, producent”

SKMA:s replik på ”Studio etts” svar

Jörgen Huitfeldt och Hansjörg Kissel: Tack för ert svar på SKMA:s inlägg. Vi är helt införstådda med ”Studio etts” uppdrag liksom att den balansgång ni beskriver många gånger kan vara svår. Vi finner det dock beklagligt att ni i ert svar inte berör det centrala i vår kritik, utan istället hävdar att ni inte brutit mot bestämmelser i sändningstillståndet – något vi inte har påstått – och argumenterar för att ni “inte bara [kan] låta människor som starkt ogillar Donald Trump delta i analysen av honom” – något vi av självklara skäl inte heller har efterlyst.

Det centrala i vår kritik handlar om att Ryn i ”Studio ett” 2011 framförde en antisemitisk konspirationsteori om att judar genom en hemlig ”permanent regering” styrde USA och att han då inte möttes av kritiska följdfrågor. (Studio ett upprepade t.o.m. Ryns språkbruk/”teori” i en fråga till den andra medverkande gästen: ”ser du samma sak som Claes Ryn ungefär, det finns en permanent regering…?” Även om det inte var avsikten gavs genom denna fråga Ryns konspirationsteori i än högre grad ett sken av rimlighet och legitimitet.)

Den antisemitiska sajten Real Jew News sprider propaganda om hur en judisk konspiration styr USA, med Rahm Emanuel och David Axelrod som agenter i Vita huset.

Den antisemitiska sajten Real Jew News sprider propaganda om hur en judisk konspiration styr USA, med Rahm Emanuel och David Axelrod som agenter i Vita huset.

Den mytbildning Ryn torgförde är vanlig i samtida antisemitisk propaganda och utbredd inte minst i högerextrema miljöer. En grövre men tydligt besläktad variant har t ex spridits av den amerikanske nazisten David Duke; notera t ex likheten när det gäller att utpeka bl a Emanuel, Axelrod (och Pritzker, som Ryn framhållit i ett annat sammanhang) som den ”judiska konspirationens” agenter i Vita huset osv. (Liknande propaganda återfinns på den antisemitiska sajten ”Real Jew News”, se bild t.v.)

Det vi vände oss mot var att Ryn, mot bakgrund av hans väldokumenterade antisemitism och kända hemmahörighet långt ute på högerkanten, i ”Studio etts” inslag om Steve Bannon och Trump den 31 januari i år endast presenterades som statsvetare och utan kritiska följdfrågor kunde meddela att Bannon – tidigare chef för högerextrema, rasistiska Breitbart News – alls inte företrädde högerextrema och rasistiska uppfattningar. Trump och Bannon, kunde Ryn berätta utan att störas av kritiska frågor, hade besegrat ”den politiska korrektheten” och förde en heroisk kamp mot de ”stora internationella intressena som vill ha bort alla gränser och som struntar i det enkla folket”. På samma sätt tilläts Ryn, utan invändningar, skönmåla Pat Buchanan, även han känd för sin antisemitiska och rasistiska agitation.

Det är korrekt som ni skriver, och som vi också framhöll i vårt inlägg, att lyssnarna gavs en annan bild av den andra medverkande, Martin Gelin. Däremot är vi inte överens med er om att Ryn inte skulle ha sagt något ”av den arten som krävde offensiva motfrågor från vår sida”. Väljer ni att bjuda in kommentatorer som nyttjar samma retorik som återfinns i högerradikala miljöer, som beskriver högerextrema och rasistiska uppfattningar som en beundransvärd kamp för ”det enkla folket” mot sinistra globala intressen och ”det politiskt korrekta”, och som har en dokumenterad historia av att sprida antisemitiska konspirationsteorier så är det av största vikt att deras påståenden möts av kritiska motfrågor. Detta behov blir inte mindre av att gästen i fråga endast presenteras som forskare och expert på det ämne som avhandlas.

Hälsningar

SKMA