Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev 2016

Den 9 november delade SKMA för femte gången ut Elsapriset, en utmärkelse till unga som via sociala medier eller på annat sätt motverkar antisemitism och andra fördomar. 2016 års mottagare är den antirasistiska bloggen ”Inte rasist, men…”. Priset består av ett diplom och 20 000 kr.

”Inte rasist, men…” tilldelas Elsapriset för dess outtröttliga granskning och belysning av rasistiska, antisemitiska och antidemokratiska uppfattningar i och kring Sverigedemokraterna. Även i sammanhang där antirasistisk opinionsbildning varit selektiv och inte sällan osynliggjort, blundat för eller t.o.m. urskuldat och gett stöd åt antisemitism har ”Inte rasist, men…” kraftfullt och konsekvent markerat mot detta.

”Inte rasist, men…” (IRM) är en partipolitiskt obunden antirasistisk blogg och podcast som framför allt granskar rasistiska yttringar i och kring Sverigedemokraterna. Redaktionen består av Henrik Johansson, Fredrik Almroth, Simon Andersson, Magnus Esser Bengtsson, Christopher Gummesson, Christoffer Svanströmer och Myra Åhbeck Öhrman. Tekniskt ansvarig är Simon Kjellberg. (Läs även SKMA:s intervju med IRM:s Henrik Johansson.)

Vi ställde några frågor till två av redaktionsmedlemmarna, Magnus Esser Bengtsson och Myra Åhbeck Öhrman.

Grattis till Elsapriset 2016. Hur reagerade ni på nyheten att ni tilldelats priset?

Myra Åhbeck Öhrman

Myra Åhbeck Öhrman

Vi blev oerhört rörda och hedrade. Det känns fantastiskt att få ett erkännande för det arbete vi lägger ner från en så respekterad aktör som SKMA. Vi hoppas också att det hjälper oss att nå ut till fler människor som, precis som vi, vill jobba mot alla yttringar av rasism.

”Inte rasist, men…” granskar framförallt Sverigedemokraterna. Varför har ni valt detta fokus?

SD är idag den största rasistiska organisationen i Sverige. Detta bevisas bl.a. av att deras företrädare gång på gång avslöjas med flagrant rasistiska uttalanden. De vill dessutom genom vissa av sina motioner och i sitt principprogram begränsa de demokratiska rättigheterna, framför allt för människor de själva inte ser som svenska. Sist men inte minst fungerar SD också som en länk mellan den etablerade politiska arenan och den organiserade högerextremismen samt den rasistiska gräsrotsrörelsen.

Ni får Elsapriset för er granskning av SD och er konsekventa antirasism, som inbegriper tydliga markeringar mot antisemitism. Dessa leder ibland till kritik från en del av era följare. Vad beror detta på? Hur kan den antirasistiska rörelsen bli bättre på att bemöta fördomar mot judar?  

Vissa tror att antisemitism är något som endast förekommer inom extremhögern. Det vi har märkt och påpekat, som också lett till en del friktion, är att den även dyker upp inom delar av den antirasistiska rörelsen på vänsterkanten. Ofta ser man att kritiken mot Israel som stat tar färg av antijudisk retorik. Samtidigt har vänsterns kritik mot den internationella marknaden och storbanker i vissa fall inkluderat antisemitiska konspirationsteorier.

Flera av de mest tongivande i den svenska antirasistiska rörelsen härrör från vänsterkanten. Många har helt enkelt inte formats av en antirasistisk rörelse som identifierar, uppmärksammar och tar antisemitism på samma allvar som t.ex. islamofobi. Vi måste sluta ställa olika grupper mot varandra. Olika former av rasism existerar parallellt, och vi kan angripa alla samtidigt utan att rangordna dem eller ignorera en till fördel för en annan. Det är också oerhört viktigt att vi accepterar att rasism kan förekomma inom alla grupperingar. Som antirasister bör vi vara konsekventa i vår bedömning.

Ni arbetar med sociala medier som verktyg och har på kort tid fått stort genomslag, idag har ni t.ex. över 200 000 följare på Facebook. Hur ska man agera för att effektivt bemöta rasism och antisemitism på nätet? Har ni några tips?

Magnus Esser Bengtsson

Magnus Esser Bengtsson

Amos Oz definierar botemedlet för fanatism som en blandning av utbildning, humor och nyfikenhet. Ser man IRM ur det perspektivet så förstår man också varför vi lyckats slå så pass brett. IRM granskar, synliggör, raljerar och gör information tillgängligt på ett sätt som de allra flesta kan ta till sig.

Vi tror att man bäst bemöter rasism på nätet genom att demontera dess fundament. Rasism är delvis grundad på känslor, även om rasisten försöker rättfärdiga det med en myriad av tveksamma argument. Genom att angripa dess källor sakligt och nyanserat kommer du till en punkt där allt som återstår är känslor, som är svåra att objektivt försvara.

Hur tror ni att ert arbete kommer att utvecklas de kommande åren?

Vår plan är att fortsätta på den inslagna vägen och växa. Vi vill också fylla det tomrum vi tycker finns när det kommer till antirasistiska alternativ som fokuserar enbart på detta, utan partipolitiska förtecken.

Vårt nästa stora steg är givetvis valet 2018. Vi kommer, med hjälp av de bidrag vi i nuläget samlar in från privatpersoner, att påbörja arbetet redan under 2017 med att tillhandahålla olika typer av resurser för alla antirasister. Vi vill ge de som vill ta ställning mot intolerans och rasism de verktyg de behöver för att på ett konstruktivt och enat sätt bemöta och dekonstruera de myter som göder SD:s framgångar. Där blir ert bidrag ett välkommet tillskott.

Intervjuare: Mathan Ravid