SKMA uppmärksammade och kritiserade den 14/1 att Islamiska förbundet i samverkan med bl.a. Sveriges Unga Muslimer och studieförbundet Ibn Rushd än en gång bjudit in en föreläsare som sprider hat mot judar och homosexuella. Det handlar om egyptiern Zaghloul El-Naggar som medverkade på en konferens i Stockholm i december 2016. El-Naggar är ökänd för sin antisemitiska propaganda, sina maningar till jihad för att utplåna Israel och sitt hat mot homosexuella.

Islamiska förbundet har nu svarat på kritiken mot inbjudan av El-Naggar. På sin webbsida skriver de: “Det har kommit till Islamiska Förbundets kännedom i efterhand att Dr. El-Naggar har tidigare yttrat sig antisemitiskt. Islamiska Förbundet beklagar det som inträffat och vill klargöra att inbjudningen skulle inte ha skett om vi kände till El-Naggars tidigare uttalande.”

Att ingen av arrangörerna av konferensen skulle ha känt till El-Naggars antisemitism – även studieförbundet Ibn Rushd säger sig ha varit okunnig om denna – förefaller osannolikt då den är välkänd och lätt att hitta. Men det är bra att även Islamiska förbundet nu meddelar att El-Naggar aldrig borde ha inbjudits.

Islamiska förbundet skriver vidare: “Förbundets riktlinjer är tydliga att inte bjuda in personer som uttalar sig antisemitiskt eller annan form av hatiskt budskap så länge personen i frågan inte tydligt tagit avstånd från sina uttalanden.” Det låter bra. Men frågan är hur tydliga och väl förankrade dessa riktlinjer är. Inbjudningarna följer ett mönster (se även denna artikel) och hittills tycks ansvaret för att påtala inbjudna gästers antijudiska och antidemokratiska uppfattningar till stor del ha vilat på utomstående aktörer, som t.ex. SKMA.

Det råder också oklarhet kring hur Islamiska förbundet definierar antisemitiska och andra hatiska budskap. Som SKMA noterat har förbundets tidigare ordförande t.ex. avvisat att föreläsare som Yvonne Ridley och Azzam Tamimi, som båda medverkade på en konferens 2013, skulle ha givit uttryck för antisemitism. Och i likhet med Ibn Rushd säger Islamiska förbundet i sitt uttalande ingenting om El-Naggars grova homofobiska yttranden, tydligt dokumenterade i SKMA:s inlägg. Även på denna punkt är det viktigt att arrangörerna markerar sitt avståndstagande.

Det finns anledning att upprepa det vi skrev i vårt tidigare inlägg: Om ingen genomgripande förändring sker i Islamiska förbundets och dess samarbetspartners hållning och uppfattning om vilka auktoriteter som är lämpliga att bjuda in kommer SKMA med all sannolikhet tyvärr att få återkomma i frågan.

SKMA