Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev december 2016

SKMA har beviljats EU-stöd för att samordna vidareutvecklingen av vårt interaktiva undervisningsmaterial ”Vad är en människa?”, som utgår från vittnesmål från Förintelsen och finns tillgängligt kostnadsfritt online. Projektet inleddes 2-6 december 2016 med ett första partnermöte i Stockholm.

Luminita Cordea och Daniel Stejeran presenterar undervisning om Förintelsen i rumänska skolor. Foto Mathan Ravid

Luminita Cordea och Daniel Stejeran presenterar undervisning om Förintelsen i rumänska skolor. Foto Mathan Ravid

Under mötet hölls föreläsningar, seminarier och workshops. Bl.a. diskuterades vilka nya vittnesmål som det redan befintliga materialet ska utökas med. Representanter för Zachor Foundation i Ungern presenterade sina ungdomsutbildningar om Förintelsen, antisemitism och rasism.

Stéphane Bruchfeld, idéhistoriker och styrelsemedlem i SKMA, höll ett seminarium om begreppet Förintelsen, dess bakgrund och de betydelser och innebörder det har idag, liksom hur det används i olika sammanhang. Bruchfeld underströk att begreppet inte är analytiskt, och gav tips på hur man som pedagog kan undervisa om den nazityska politiken mot judar och andra grupper, utan att fastna i begreppsdiskussioner om vad ”Förintelsen” bör betyda.

Sammanlagt deltog ca 35 personer från SKMA, Zachor Foundation, POLIN – Museet för de polska judarnas historia i Warszawa, Polen, Association Memoriala Hebraica i Rumänien, Jiddischinstitutet vid Vilnius universitet, Litauen, Klagenfurt universitet i Österrike och Institute of Tolerance i Lodz, Polen. Nästa internationella partnermöte äger rum i Budapest i mars 2017.

SKMA