SKMA uppmärksammade och kritiserade den 14/1 att Islamiska förbundet i samverkan med bl.a. Sveriges Unga Muslimer och studieförbundet Ibn Rushd än en gång bjudit in en föreläsare som sprider hat mot judar och homosexuella. Det handlar om egyptiern Zaghloul El-Naggar som medverkade på en konferens i Stockholm i december 2016. El-Naggar är ökänd för sin antisemitiska propaganda, sina maningar till jihad för att utplåna Israel och sitt hat mot homosexuella.

Studieförbundet Ibn Rushd meddelar nu på sin webbsida att de tar avstånd från Zaghloul El-Naggars antisemitism. De hävdar att de inte kände till hans antijudiska uppfattningar men menar att hade de haft kännedom om dessa så skulle de ha stoppat hans medverkan. Att de inte skulle ha känt till hans antisemitism verkar egendomligt, den är välkänd och lätt att hitta, men det är bra att Ibn Rushd markerar sitt avståndstagande och tydliggör att El-Naggar aldrig borde ha inbjudits. Ibn Rushd säger emellertid ingenting om El-Naggars homofobi, som också påtalas och redovisas i SKMA:s inlägg. Även på denna punkt är det viktigt att studieförbundet markerar ett tydligt avståndstagande.

SKMA