Den 10 november 2016 arrangerade SKMA en internationell konferens om samtida antisemitism i Europa och Sverige. Syftet med konferensen var att stärka kunskapen om den nutida antisemitismens olika former och politiska sammanhang och förbättra möjligheterna att förebygga och motverka fördomar, hat och våld mot judar.

Konferensen, som ägde rum i Stockholm och genomfördes med stöd av Monica och Gerald Naglers Stiftelse och Forum för levande historia, riktade sig framför allt till myndigheter, forskare, journalister, lärare, politiska beslutsfattare och organisationer som arbetar med att belysa och motverka rasism och antisemitism, men var även öppen för andra intresserade. Cirka 100 personer deltog.

Foto: Mathan Ravid/Violetta Shastina

Foto: Mathan Ravid/Violetta Shastina

 

Konferensen inleddes av SKMA:s ordförande Svante Weyler som beskrev hur antisemitismen underblåstes i ett Europa och Sverige där exkluderande nationalism, populism och politisk extremism vinner terräng. Han underströk judehatets centrala betydelse för extrema islamister och betydande delar av extremhögern, men pekade också på dess avtryck i den politiska mittfåran, inklusive i debatten om Israel. Weyler noterade även med oro hur delar av den antirasistiska rörelsen tenderar att osynliggöra eller förminska antisemitismen, ett tema som också diskuterades i ett panelsamtal under dagen.

Svate Weyler. Foto: Mathan Ravid/Violetta Shastina

Svante Weyler. Foto: Mathan Ravid/Violetta Shastina

 

Utrikesminister Margot Wallström skulle ha talat under konferensen inledning, men förhindrades tyvärr av snökaoset i Stockholm. Hennes anförande framfördes av Joachim Bergström, särskilt sändebud mot antisemitism och islamofobi vid Utrikesdepartementet.

Dr. Dave Rich, Deputy Director of Communications vid Community Security Trust, London, och forskare vid Pears Institute for the Study of Antisemitism, University of London, föreläste om antisemitismens samtida former och kontexter i Storbritannien. Rich är författare till boken The Left’s Jewish Problem. Jeremy Corbyn, Israel and Antisemitism som utkom tidigare i år (läs recension i The Guardian här).

Dave Rich. Foto: Willy Silberstein

Dave Rich. Foto: Willy Silberstein

 

Dr. Gideon Botsch, lektor och koordinator för dokumentation och forskning om antisemitism och högerextremism vid The Moses Mendelssohn Center for European-Jewish Studies vid Universität Potsdam, belyste antisemitismens olika uttrycksformer, strömningar och ideologiska sammanhang i dagens Tyskland.

Gideon Botsch. Foto: Willy Silberstein

Gideon Botsch. Foto: Willy Silberstein

 

Jonathan Leman, researcher på Stiftelsen Expo, föreläste om antisemitism inom högerpopulistiska och radikalnationalistiska rörelser i Sverige.

Jonathan Leman. Foto: Mathan Ravid/Violetta Shastina

Jonathan Leman. Foto: Mathan Ravid/Violetta Shastina

 

Frågan om hur antisemitism kan och bör motverkas på politisk nivå i Sverige och EU diskuterades i ett panelsamtal med Katharina von Schnurbein, EU-kommissionens koordinator för arbetet mot antisemitism, Joachim Bergström, särskilt sändebud mot antisemitism och islamofobi vid UD, Birgitta Ohlsson, riksdagsledamot (L) och f.d. EU- och demokratiminister, och Andrés Zanzi, kansliråd vid enheten för diskrimineringsfrågor på Kulturdepartementet. Samtalet modererades av Willy Silberstein, tidigare ordförande i SKMA.

Birgitta Ohlsson, Katharina von Schnurbein, Andrés Zanzi, Joachim Bergström. Foto: Foto: Mathan Ravid/Violetta Shastina

Birgitta Ohlsson, Katharina von Schnurbein, Andrés Zanzi, Joachim Bergström. Foto: Foto: Mathan Ravid/Violetta Shastina

 

Dagen avslutades med ett panelsamtal om instrumentalisering av Förintelsen och exkludering av antisemitism i antirasistisk opinionsbildning. Medverkade gjorde Stéphane Bruchfeld, idéhistoriker knuten till Hugo Valentin Centrum vid Uppsala universitet, författare och styrelsemedlem i SKMA, Moa Matthis, fil dr i litteraturvetenskap, författare och kritiker i bl.a. DN, och Linnéa Sjödin, frilansskribent, ansvarig utgivare för kulturplattformern Kultwatch och masterstudent i litteraturvetenskap. Samtalet modererades av Svante Weyler.

Panel Linnea, Moa, Stephane

Linnéa Sjödin, Stéphane Bruchfeld och Moa Matthis. Foto: Mathan Ravid/Violetta Shastina

 

SKMA återkommer med en mer information om konferensens föreläsningar och panelsamtal. Programmet kan läsas här.

Detta var den andra internationella konferensen om dagens antisemitism i Sverige och Europa som SKMA arrangerade. Läs mer om den första konferensen, som ägde rum 2015, här. Föreläsningarna kan ses här.

SKMA