I samarbete med Judiska församlingen i Stockholm och Föreningen Förintelsens överlevande arrangerade SKMA i Stockholms stora synagoga den 9 november 2016 en högtidsstund till minne av Novemberpogromen 1938 (”Kristallnatten”).

Minnesstunden inleddes av Svante Weyler, ordförande för SKMA. Vittnesmål från pogromen lästes upp av skådespelaren David Arnesen.

Peter Wolodarski. Foto: Violetta Shastina.

Peter Wolodarski. Foto: Violetta Shastina.

Kvällens huvudanförande hölls av Peter Wolodarski, chefredaktör vid Dagens Nyheter. Han belyste Novemberpogromens bakgrund, förlopp och konsekvenser, och pekade på omvärldens tystnad och hur nästan alla länder stängde dörren för judiska flyktingar. I talet anknöts även till samtida skeenden:

”När demagoger och antidemokrater runt om i världen åter spottar på minoriteter, åter driver människor på flykt, åter stänger varje hopp om en fristad, så kan ingen av oss säga: Vi vet inte var hets och hat kan leda. Vi vet inte att ord ofta leder till handling. Vi vet inte vad det innebär att vara oönskad av en hel värld.”

”Novemberpogromen är en mörk judisk erfarenhet, men inte bara. Den är ett öppet sår för oss alla, som människor,” avslutade Wolodarski.

Läs Peter Wolodarskis anförande här.

Under kvällen delade SKMA även ut årets ELSA-pris ut till den antirasistiska bloggen ”Inte rasist, men…” (IRM). Priset består av ett diplom och 20 000 kr.

Redaktionen bakom "Inte rasist, men..." tillsammans med SKMA:s ordförande Svate Weyler. Redaktionen består av Henrik Johansson, Fredrik Almroth, Simon Andersson, Magnus Esser Bengtsson, Christopher Gummesson, Christoffer Svanströmer och Myra Åhbeck Öhrman. Tekniskt ansvarig är Simon Kjellberg. Foto: Violetta Shastina.

Redaktionen bakom ”Inte rasist, men…” tillsammans med SKMA:s ordförande Svante Weyler. Redaktionen består av Henrik Johansson, Fredrik Almroth, Simon Andersson, Magnus Esser Bengtsson, Christopher Gummesson, Christoffer Svanströmer och Myra Åhbeck Öhrman. Tekniskt ansvarig är Simon Kjellberg. Foto: Violetta Shastina.

 

Prismotiveringen lästes upp av Svante Weyler: ”ELSA-priset år 2016 tilldelas den antirasistiska bloggen ’Inte rasist, men…’ för dess outtröttliga granskning dess outtröttliga granskning och belysning av rasistiska, antisemitiska och antidemokratiska uppfattningar i och kring Sverigedemokraterna. Även i sammanhang där antirasistisk opinionsbildning varit selektiv och inte sällan osynliggjort, blundat för eller t.o.m. urskuldat och gett stöd åt antisemitism har ’Inte rasist, men…’ kraftfullt och konsekvent markerat mot detta.”

Läs mer om ELSA-priset och årets pristagare. Läs även en intervju med Henrik Johansson, redaktör för IRM, här.

Violinisten Shahar Rosenthal framförde Sarabande av J.S. Bach och Vidui av Ernest Bloch. Kvällen avslutades med Kaddishbönen som lästes av kantor Isidoro Abramowicz.

SKMA