Anna Hagwall, riksdagsledamot för SD, som i Aftonbladet i veckan luftade den antisemitiska myten om att judar kontrollerar medierna, lämnar förtroendeuppdrag efter samtal med partiets gruppledning. I SD:s pressmeddelande sägs att orsaken till detta främst är hennes motion om mediepolitik, inte hennes uttalanden om hur en “etnisk grupp” kontrollerar medier.

Aftonbladet 9/10 2016

Skärmavbild Aftonbladet 9/10 2016

Hagwall ”dementerar bestämt anklagelserna om antisemitism”, säger SD:s gruppledare Mattias Karlsson i en kommentar. Karlsson beklagar dock att Hagwalls uttalanden lett till att ”trovärdigheten i Sverigedemokraternas mångåriga kamp mot antisemitism har kunnat ifrågasättas”. Vad som avses med detta är oklart. Kanske menas att hennes konspirationsteorier om judisk kontroll av medierna kan missförstås som antisemitism? Värt att notera är att pressmeddelandet varken rymmer ett medgivande av eller avståndstagande från Hagwalls antisemitism. Värt att notera är också att Hagwall inte utesluts ur partiet.

Som SKMA många gånger framhållit och visat har SD aldrig bedrivit någon ”kamp mot antisemitism”. Den s.k. ”kamp mot antisemitism” som Karlsson åberopar handlar i själva verket om att SD återkommande exploaterat frågan, framför allt i syfte att underblåsa bilden av “muslimerna” som hotfulla extremister. Parallellt med denna “kamp” har antisemitiska budskap flitigt spridits av SD-politiker och i SD-vänliga miljöer.

Läs mer om antisemitism inom SD och på SD-vänliga sajter här:

SKMA: SD är ett hot mot landets demokratiska grundvalar

SKMA: SD: Judarna inget ”problem” så länge de är få

Jonathan Leman i SKMA:s Nyhetsbrev: Den högerextrema antisemitismen

SKMA: SD sanktionerar judehat

SKMA: SD samarbetar med judehatets företrädare i Europaparlamentet. Avståndstagandet från antisemitismen spel för gallerierna

SKMA: Expressens avslöjande visar att SD inte såg jurist som spred judehat och rasism som ett problem

SKMA: Hatfilm sprids snabbt

Mathan Ravid, SKMA: Avpixlat judehat 

Mathan Ravid, SKMA: ”Judarnas” svek. Högerpopulisternas attacker på ”judar” som kritiserar muslimhatet 

SKMA