En kurs om Israel-Palestinakonflikten på Högskolan för tillämpad vetenskap och konst i tyska Hildesheim läggs ned efter att den kritiserats för att innehålla material som bl a förmedlar antisemitism. En av de texter som använts på kursen och som uppmärksammats i sammanhanget är en tysk översättning av den svenske journalisten Donald Boströms artikel ”Våra söner plundras på sina organ”.

Dagstidningen TAZ skrev den 1/8 om "antijudisk propaganda" i undervisningen vid Högskolan i Hildesheim

Dagstidningen TAZ skrev den 1/8 om ”antijudisk propaganda” i undervisningen vid Högskolan i Hildesheim.

Boströms artikel, som publicerades på Aftonbladets kultursida 2009, sökte göra gällande att staten Israel fångade in och dödade palestinier i syfte att stjäla deras organ och insinuerade att verksamheten bedrevs i maskopi med rabbiner i USA. En annan kurstext hade hämtats från tidningen Compact, en konspiracistisk publikation som står det högerpopulistiska partiet AfD och Pegida-rörelsen nära.

Efter att en lärare på högskolan offentligt kritiserat kursen uppmärksammades saken i tyska medier och av sajten Netz gegen Nazis. Jan Riebe, forskare vid Amadeu Antonio Stiftung i Berlin, en stiftelse som bevakar och motverkar högerextremism, rasism och antisemitism, granskade kursmaterialet och drog slutsatsen att texterna ”inte ens ger sken av vetenskaplighet”, att kursens inriktning var ”oförenligt med den demokratiska grundhållning” som ska gälla för högskolor samt att den förmedlar ”en djupt antiisraelisk och till viss del även antisemitisk världsbild”.

"Högskola lägger ner kurs efter anklagelser om antisemitism". Hannoversche Allgemeine 5/8 2016.

”Högskola lägger ner kurs efter anklagelser om antisemitism”. Hannoversche Allgemeine 5/8 2016.

Till en början avvisade högskolans ledning kritiken, men i början av augusti meddelades att kursen läggs ner och att en ny kurs på temat ska utarbetas. ”Antisemitism har ingen plats på vår högskola”, sade rektorn i ett uttalande. Beslutet välkomnades av Niedersachsens vetenskapsminister Gabriele Heinen-Kljajic (Die Grünen).

Även i svensk debatt har det vid flera tillfällen påvisats att Donald Boströms organskröna innehåller en rad osanna påståenden och antydningar, vilka dessutom påminner om historiskt rotade och återkommande mytbildningar om judar (se länkar till artiklar nedan). Trots detta har Aftonbladets kulturchef Åsa Linderborg, som ansvarade för publiceringen, vidhållit att Boström ”hade rätt”. Eftersom några belägg aldrig har kunnat presenterats har Linderborg och ett antal andra debattörer som försvarat artikeln under senare år hänvisat till en skandal vid det rättsmedicinska institutet Abu Kabir i Israel som bevis för Boströms påståenden. Skandalen vid Abu Kabir – välkänd och genomlyst i Israel långt innan Boström artikel publicerades – belägger emellertid ingenting av det Boström sökte torgföra.

Referenser till Boströms organskröna förekommer återkommande i antisemitisk propaganda runt om i världen som sprider påståenden om att judar eller Israel stulit organ från barn i Ukraina och Algeriet eller av jordbävningsoffer på Haiti. Genom publiceringen men också det fortsatta försvaret av artikeln bär Aftonbladet Kultur ett medansvar för denna utveckling.

SKMA

Boströms artikel och Aftonbladet Kulturs återkommande försvar av och försök att förvanska textens innebörd diskuteras i bl a dessa inlägg:

Medierna i P1 ”Organhärva i repris” (2012)

Henrik Bachner ”Fördomar i repris” (2012)

Karin Olsson ”Hedersprickar” (2012)

Charlotte Wiberg ”Lögner från början till slut” (2012)

Charlotte Wiberg ”Äreräddningen” (2012)

Jonathan Leman ”Om Aftonbladet Kulturs falska debatt” (2013)

SKMA ”Aftonbladet Kultur fortsätter ljuga om Boströms artikel” (2013)

SKMA ”På Aftonbladet Kultur fortsätter förvanskningen av Boströms organskröna” (2014)

Charlotte Wiberg ”Boströmartikelns effekter” (2010)

Anna Veeder ”En anka flyger”(2010)

Dan Tilert ”Dissonant duett” (2010)

Jonathan Leman ”Förfalskning för en internationell publik” (2009)

Jonathan Leman ”Aftonbladet håller ställningarna” (2009)

ADL om antisemitisk propaganda som följt på Aftonbladets artikel: ”New Blood Libel: Jews Accused of Harvesting Organs

Exempel på antisemitisk propaganda i kölvattnet på Aftonbladets artikel – se längst ner i detta inlägg.