Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2016

Willy i riksdagen 26 maj 2016Förra året startade riksdagsledamöter från olika partier ett nätverk mot antisemitism.

Den 26 maj i år arrangerade SKMA tillsammans med nätverket ett seminarium i riksdagen om antisemitism i Sverige och Europa idag.

SKMA:s ordförande Willy Silberstein (bilden t.v.) och Elisabeth Svantesson, M, inledde seminariet.

Henrik Bachner, idéhistoriker och medlem i SKMA, föreläste om den samtida antisemitismens framträdandeformer, politiska kontexter, utbredning och konsekvenser.

Elisabeth Svantesson, M, och Jonas Sjöstedt, V.

Elisabeth Svantesson, M, och Jonas Sjöstedt, V.

Seminariet avslutades med en frågestund och diskussion som leddes av Magnus Manhammar, S.

2015 arrangerade SKMA en  internationell konferens om antisemitism i Europa och Sverige. Konferensen riktade sig framför allt till myndigheter, lärare, forskare, journalister, politiska beslutsfattare och organisationer som arbetar med att belysa och motverka rasism och antisemitism. Läs mer om konferensen här.

SKMA