En ny rapport av Lars Dencik och Karl Marosi har publicerats av The Kantor Center, Tel Aviv University: Different antisemitisms: On three distinct forms of antisemitism in contemporary Europe – With a special focus on Sweden.

Rapporten tar sin utgångspunkt i två undersökningar som utförts av ADL och EU:s Fundamental Rights Agency, FRA. SKMA har tidigare redogjort för och kritiskt kommenterat dessa studier; här skriver vi om ADL:s undersökning och här om FRA:s studie.

SKMA