Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev juni 2016

Milli Görüs grundades 1969 av Necmettin Erbakan. Erbakan, som avled 2011, är rörelsens chefsideolog, hans inflytande är stort även efter hans död. I den ideologi Erbakan utformade spelar antisemitismen en viktig roll. Hat mot judar har återkommande spridits även av företrädare för Milli Görüs i Europa liksom via rörelsens tidning Milli Gazete. Här följer några exempel.

I Erbakans tänkande är myten om den judiska världskonspirationen ett centralt tema. I artikeln ”Sionism och anarki” från 1980 beskrev Erbakan ”sionismen” på följande sätt: ”De som känner till sionismen liknar den vid en bläckfisk. Det är en bläckfisk med otaliga armar. En av armarna är kommunismen, en annan är kapitalismen, frimureriet är en sidoorganisation, rasismen är ytterligare en arm. De som ansluter sig till dessa strömningar tjänar, utan att veta om det, sionismen”.

I skriften ”Ett rättvist ekonomiskt system” från 1991 förklarade Erbakan att ”sionismen har sitt centrum på Wall Street i New York. Sionisterna tror att de är Guds utvalda folk och att andra människor skapats för att vara deras slavar. De tror att de ska styra världen… Sionismen kontrollerar världsimperialismen. Genom det kapitalistiska systemet, som baseras på räntor, exploaterar de hela mänskligheten.”

Skärmklipp Milli GazeteÄven förnekandet av Förintelsen ingår i propagandan. En ledare i Milli Gazete 1998 förklarade: ”[Judarna] har lyckats få hela världen att tro på myten om ’Förintelsen’. De har har inte nöjt sig med att erövra Mellanöstern med hjälp av denna myt. Sionisterna har även utpressat alla europeiska länder och USA på pengar. Det har de gjort med hjälp av lögnen om sex miljoner offer. […] Genom sitt frukansvärda medieimperium utgör de den enda och verkliga makten bakom Den nya världsordningen. De använder medieimperiet för att kontrollera världen. Deras ekonomiska nätverk är organiserat på ett sätt som gör att de kan rubba hela världen. ”

I artiklar i Milli Gazete från 2006 anklagas judar för att ligga bakom båda världskrigen. De påstås ha drivit fram första första världskriget i syfte att underminera det osmanska riket och initierat andra världskriget för att möjliggöra etablerandet av staten Israel.

På en bokmässa arrangerad av Milli Görüs i Berlin 2005 såldes hatskrifter som Sions vises protokoll och Henry Fords Den internationelle juden. Året därpå visades på samma bokmässa den iranska antisemitiska filmen Zahras blå ögon.

Så sent som 2010 hävdade Erbakan i en uppmärksammad intervju i Die Welt att världen sedan länge styrdes av en global judisk konspiration: ”Judar har styrt världen i 5700 år. Det är ett styre som bygger på orättvisa, grymhet och våld. De har en stark tro, en religion, som säger dem att de ska styra världen.”

I samma intervju påstod Erbakan att ”EU…är en del av den sionistiska världsordningen”, ”det kapitalistiska, sionistiska ekonomiska systemet som inför skatter och skapar skulder för att genom ränta förse sionisterna med pengar”. Erbakan motsatte sig Erdogans liberalisering av ekonomin och önskan om att ansluta Turkiet till EU, enligt Erbakan blev Erdogan genom denna politik en omedveten understödjare av ”den sionistiska världsordningen”.

I opinionsartiklar i Milli Gazete 2015 förklarades att runt 200 judiska familjer i USA bar skuld till Turkiets ekonomiska problem och det manades till kamp mot ”den sionistiska ideologins världsherravälde”.

Källor: 

Intervju med Erbakan, Die Welt, 8/11 2010.

Verfassungsschutzbericht 2015, Bundesministerium des Innern (Berlin) 2016.

Armin Pfahl-Traughber, A., ”Antisemitismus im Islamismus. Ideengeschichtliche Bedingungsfaktoren und agitatorische Erscheingsformen”, Fünfsinn, H. & Pfahl-Traughber, A.,  Hg., Extremismus und Terrorismus als Herausforderung für Gesellschaft und Justiz & Antisemitismus im Extremismus, Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung 2011.

Juliane Wetzel, Moderner Antisemitismus unter Muslimen in Deutschland, Springer, 2014.

Rifat N. Bali: ”The Image of the Jew in the rhetoric of political Islam in Turkey”, Cahiers d’Etudes sur la Méditerranée Orientale et le monde Turco-Iranien, 28/1999.

Fler artiklar i SKMA Nyhetsbrev juni 2016:

Esref Okumus: Milli Görüs, Erdogan och ”judarna”

SKMA: Några ord om Kaplan-affären

SKMA