Abdelhak Lahouaichri, ordförande i muslimska föreningen i Ljungby, avgår efter kritik för antijudiska uttalanden. Som SKMA uppmärksammade igår gav Lahouaichri uttryck för grov antisemitism i en intervju i Smålänningen. Han påstod att ”det är judarna som styr världen och Sverige” och hävdade att ”det judarna gör nu mot Palestina är värre än det Hitler gjorde mot judarna”.

I samband med att Lahouaichri meddelar att han avgår som ordförande fortsätter han att sprida föreställningar om judisk allmakt och konspirationer: ”ska man leva bra i Sverige måste man konvertera till judendomen”, säger han till Smålänningen.

Antirasistisk festival beskriver judehat som ”osmart”

Under gårdagen uppmärksammade Smålänningen att Lahouaichris förening fanns med bland organisationer som stod bakom ”Allas festival” i Ljungby, ett arrangemang som ska motverka rasism.

Smålänningen 21 april - Ljungby - judehat är osmartTidningen frågade en av arrangörerna, Björn Gullander, om han ansåg att Lahouaichris uttalanden var antisemitiska och om de var förenliga med festivalens antirasistiska syfte. På detta svarade Gullander att han inte ville uttala sig om huruvida påståendena var antijudiska men tillade att det var ”osmart” av Lahouaichri ”att gå ut och agera så tufft. Det vinner han ju inget på”.

En huvudansvarig för ett antirasistiskt arrangemang lämnar således frågan öppen om huruvida propaganda om en judisk världskonspiration och påståenden om att ”judarna” beter sig ”värre än Hitler” utgör antisemitism, och väljer att istället beskriva yttranden av detta slag som ”osmarta”.

Gullanders hållning utgör ännu ett exempel på hur delar av den antirasistiska rörelsen i Sverige är oförmögen eller ovillig att markera mot judehat. Det är lika beklämmande som skandalöst.

Läs även SKMA:s artikel ”Antirasismens antisemitismproblem”.

SKMA

Uppdatering: Till P4 Kronoberg säger Lahouaichri att han avgår på grund av hot. Har hot förekommit så är det allvarligt och oacceptabelt. Lahouaichri tillägger också att han inte anser att något av det han sagt är fel.