Ledaren publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2016

Vi har hört det under många år nu, från debattörer och självutnämnda experter: extremhögern har övergivit antisemitismen, judarna är inte längre en måltavla för deras hat utan har ersatts av andra grupper.

Som generell beskrivning av det högerextrema landskapet i Europa och Sverige har denna bild hela tiden varit falsk och är så fortfarande idag. Detta landskap består av olika rörelser och miljöer med delvis överlappande, delvis särskiljande ideologier.

Där finns högerpopulistiska partier för vilka antisemitismen inte är viktig men heller aldrig varit det, varför judar inte ”ersatts” med en annan måltavla.

Där finns partier som franska Front National, som under Marine Le Pens ledning sökt mota tillbaka den antijudiska strömning som alltid funnits i partiet och som ständigt underblåsts av hennes far, Jean-Marie Le Pen.

Och där finns partier som Sverigedemokraterna, där antisemitismen alltid funnits med, som numera söker framställa sig som judehatets främsta vedersakare – framför allt för att använda frågan som ett slagträ mot muslimer – men där antijudiska uppfattningar återkommande bubblar upp ur partileden och SD-vänliga nätopinioner.

Men där finns också en rad högerextrema rörelser och miljöer för vilka judehatet har varit och fortsätter vara centralt. I Europa handlar det om partier som till exempel grekiska Gyllene gryning, ungerska Jobbik och polska Ruch Narodowy. I Tyskland spelar antisemitismen en avgörande roll i NPD och bland så kallade ”autonoma nationalister”, men lämnar också tydliga avtryck i den antimuslimska och flyktingfientliga Pegida-rörelsen.

Sammanflätningen av flyktingmotstånd, muslimhat och antisemitism återspeglar en visserligen inte ny men av allt att döma växande propaganda i extremnationalistiska miljöer. I agitationen förenas ofta beskrivningar av flyktingströmmarna som ett demografiskt och ”kulturellt” hot mot Europa, enskilda stater eller den ”vita” befolkningen med konspirationsteorier enligt vilka skeendena iscensatts och styrs av judar.

Även i Sverige finns en rad högerextrema rörelser och miljöer inom vilka antisemitismen utgör en ideologisk grundbult. Som historikern Heléne Lööw påpekar i sin bok Nazismen i Sverige 2000-2014 (2015): ”Antisemitismen är det bärande fundamentet i vit makt-världens ideologi – det kitt som binder samman det myller av sekter och organisationer som utgör denna undergroundkultur. Antisemitismen är lika central för de moderna aktivisterna som den var för 1930-talets nationalsocialister.”

I detta nummer av Nyhetsbrevet skriver Jonathan Leman, researcher på Expo, om antisemitismen inom den svenska extremhögern. Artikeln beskriver ett flertal av de rörelser, sajter och förlag som sprider hat mot judar och som står för en betydande del av den omfattande antijudiska propaganda som florerar på nätet. Och den pekar på hur detta budskap letar sig allt djupare in i SD-vänliga miljöer.

Det är en viktig artikel. Den utveckling Jonathan Leman belyser är inte bara allvarlig och skrämmande, den är också, vågar jag påstå, i hög grad okänd.

Nu till något mer hoppingivande. SKMA har nyligen avslutat sitt stora utbildningsprojekt om Förintelsen, antisemitism och rasism. Satsningen, som pågått sedan hösten 2014 och riktat sig till högstadieelever och lärare, har inbegripit studieresor till Förintelsens platser i Polen såväl som för- och efterseminarier på hemmaplan. Totalt har 408 elever och 81 lärare från 84 olika högstadieskolor runt om i Sverige deltagit!

Utvärderingarna visar tydligt att detta är en utbildning som givit djupa avtryck och motiverat många ungdomar att ta kampen mot antisemitism och rasism (läs mer här). Stort tack till Lena Jersenius och Mathan Ravid på SKMA och till Ewa Andersson och alla andra för enastående insatser för att göra detta projekt så framgångsrikt!

Till sist en påminnelse till dig som tycker kampen mot antisemitism är viktig: Stöd SKMA! Bli stödmedlem eller ge ett bidrag! Gå in på skma.se eller ring 08 667 60 90. Vill du ge ett bidrag direkt så använd plusgiro 30 129-1 eller bankgiro 861-6112. Du kan även swisha ett bidrag till SKMA på nummer 123 288 68 93. Tack för ditt stöd!

Willy Silberstein

Ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism