Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2016

2015 var ytterligare ett mörkt år när det gäller hat och angrepp mot judar i Frankrike. Enligt statistik från det franska inrikesministeriet och organisationen SPCJ anmäldes 808 antisemitiska incidenter under fjolåret. Det är något färre än under 2014, men nivån är fortsatt hög.

Skärmavbild från crif.org.

Den allvarligaste händelsen under 2015 var den jihadistiska terrorattacken mot en judisk matbutik i Paris i januari, där 29 personer togs som gisslan och fyra personer mördades. Enligt SPCJ riktades 40 procent av samtliga anmälda rasistiska incidenter mot judar.

Även i Storbritannien var utvecklingen fortsatt oroande. Organisationen Community Security Trust registrerade 924 antisemitiska incidenter under 2015. Sedan CST började registrera incidenter har högre nivåer rapporteras för endast två år, 2009 och 2014.

I motsats till vissa andra år med höga nivåer hade det höga antalet rapporterade incidenter i Frankrike och Storbritannien 2015 inget samband med den israelisk-palestinska konfliktens utveckling.

SKMA