Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2016

I januari i år publicerades i Tyskland en kommenterad kritisk utgåva av Adolf Hitlers Mein Kampf. Boken ges ut av Institut für Zeitgeschichte och innehåller 3 500 kommentarer författade av forskare från olika discipliner.

Kritisk utgåva av Mein Kampf. (Skärmavbild Institut für Zeitgeschichte.)

Kritisk utgåva av Mein Kampf. (Skärmavbild Institut für Zeitgeschichte.)

Utgåvan möjliggjordes genom att upphovsrätten, som innehafts av fristaten Bayern, efter 70 år slutat gälla.

Nyutgåvan väckte olika reaktioner. Josef Schuster, ordförande i de tyska judarnas centralråd, försvarade den kritiska utgåvan med hänvisning till behovet av kunskap om nazismen och Hitlers tankevärld.

SKMA:s ordförande Willy Silberstein kommenterade utgåvan i Dagen 10/1: ”Det handlar i detta fall om en kritisk utgåva med kommentarer författade av historiker och andra forskare. Mein Kampf utgör trots allt ett viktigt historiskt dokument, därför är det bra att en kritisk edition finns tillgänglig och kan utgöra en motvikt mot de många utgåvor som existerar och som saknar vetenskapligt grundade kritiska kommentarer.”

SKMA