Artikeln publicerades i SKMA Nyhetsbrev mars 2016

I motsats till vad som ibland påstås spelar antisemitismen en central roll inom dagens svenska extremhöger. Samtidigt letar sig denna propaganda allt djupare in i SD-vänliga opinioner på nätet. Jonathan Leman beskriver radikalnationalismens antisemitiska rörelser och miljöer.

Radikalnationalistisk och högerextrem antisemitism utgör en stor del av den antijudiska propaganda som sprids i den svenskspråkiga delen av Internet. Nazister, nyfascister och andra rasideologiska grupperingar har länge spridit idéerna men nu letar de sig in allt djupare i den SD-vänliga nätrörelsen.

Inom den rasideologiska miljön (även kallad vit makt-miljön) spelar antisemitismen en central roll. Hos Svenska motståndsrörelsen är den särskilt rå och öppen, men den är även viktig inom den övriga rasideologiska miljön som består av mer ”pragmatiska” nazistiska grupperingar och nyfascistiska grupper som samlas kring etno- och rasnationalism, antisemitism, islamofobi och ett motstånd mot demokratiska värden.

Den vanligaste anklagelsen mot judar från grupperingarna i den rasideologiska miljön är att judarna ligger bakom invandringen till Sverige, Europa och västvärlden. Den propagandan är inte ny, den var tydlig i 1980- och 90-talets högerextremism. Invandring, mångkultur och mänskliga rättigheter påstås vara den föregivna judiska sammansvärjningens plan för att krossa ”vita” (idag ofta kallade européer) och kontrollera världen. ”Verktygen” är desamma som i andra antisemitiska kretsar. Judarna påstås kontrollera bankväsendet, de högre lärosätena, medierna och de politiska partierna.

Ett annat område är homofobin och motståndet mot jämställdhet. Feminismen och HBT-rörelsen anses ha skapats av judar. Rätten till abort innebär här ett massmord på ”vita” barn. HBT-rättigheter och strävan efter jämställdhet mellan könen ses som en strategi för att rasera grunden för kärnfamiljen och ”traditionella” uppfattningar kring manligt och kvinnligt.

Propaganda på Jan Millds blogg (skärmavbild).

Propaganda på Jan Millds blogg (skärmavbild).

Jan Milld (som under mitten av 00-talet var partisekreterare i SD) summerar tänkandet genom att räkna upp, vad han kallar, ”agendajudarnas” fyra punkter: ”Mångkultur, Invandring, HBT, Genustokerier”.

Ett tredje område är internationell politik och säkerhetspolitik. Här cirkulerar konspirationsteorier om att Israel och ”sionismen” är inblandad i så gott som varje oroshärd och gamla troper om att USA, och framför allt landets utrikespolitik, kontrolleras genom judisk eller ”sionistisk” destruktiv makt och manipulation. Allt fler högerextrema har de senaste åren dessutom intagit en position där Putins Ryssland ses som en allierad i kampen mot denna ordning.

Ett fjärde område utgörs av öppet förintelseförnekande eller ifrågasättande och relativisering av folkmordet på judar under andra världskriget. Syftet är både att rehabilitera det egna tankegodset och att legitimera och sprida antisemitism.

Nedan ges en översikt som visar de mer framträdande radikalnationalistiska medierna och aktivistgrupperna som står för och sprider antisemitism.

Nordiska motståndsrörelsen (NMR)

Den våldsamma och öppet nazistiska organisationen bildades 1997 och är mer känd under namnet Svenska motståndsrörelsen eller SMR. Sedan Svenskarnas parti (SvP) lades ner för ett år sedan har NMR blivit den ledande nazistiska organisationen. De sätter upp klistermärken med budskapet att judarna styr världen, anordnar studiecirklar där Sions vises protokoll och förnekandet av Förintelsen lärs ut.

Från talarstolen i Ludvikas kommunfullmäktige höll en av organisationens ledare, inkuppad på ett SD-mandat, i fjol ett tal om ”sionistiska globalister som faktiskt har en plan och vill förinta vårt folk”. På Nordfront, en kombinerad nyhetssajt och organisationshemsida, presenteras nyheterna genomgående ur ett grovt antisemitiskt och rasideologiskt perspektiv. I texterna utgör den ”judiska världskonspirationen” en återkommande förklaring till historiska och samtida skeenden och Förintelsen stämplas som en bluff.

Motgift

Motgift började som nätradion Radio Framåt 2012 och var då kopplad till det nu nedlagda nazistiska Svenskarnas parti. 2014 intog de en mer oberoende hållning till SvP. De knoppade av och lanserade sajten Motgift, som förutom nätradio även har bloggar, forum och en nätbutik.

Motgifts kärngrupp består av den tidigare ideologen från Svenska motståndsrörelsen, Magnus Söderman, Svenskarnas partis tidigare styrelseledamot Dan Eriksson och Jonas De Geer som 1999 grundade Samtidsmagasinet Salt. De antisemitiska utfallen är många, inte minst från Jonas De Geer.

Såhär lät det när han sommaren 2015 intervjuades i den engelskspråkiga antisemitiska och rasistiska nätradion Red Ice Radio:

”Man kan inte bortse från den judiska faktorn, så enkelt är det. Det här är något som pågått i 2000 år, åtminstone. 2000 år, typ. Det är en form av krig. Vi har mitt ibland oss vad många har beskrivit som en fientlig elit. De styr våra banker och vår media. Så enkelt är det och det är en analys som många har gjort, och då syftar jag inte bara på Adolf Hitler … Den organiserade judenheten bedriver faktiskt ett krig mot resten av världen, framför allt gentemot den vita kristna världen.”

Logik

Efter att Svenskarnas parti (en fortsättning på 1990-talets och 00-talets Nationalsocialistisk front) lades ned i maj 2015 gick ledande profiler från nazistpartiet vidare till Logik, som ägnar sig åt bokutgivning, driver en nätbutik och anordnar konferenser.

Den amerikanske antisemiten Kevin MacDonald ges ut av Logik förlag.

Den amerikanske antisemiten Kevin MacDonald ges ut av Logik förlag.

Logik Förlag anordnade i fjol en konferens med de amerikanska högerextrema antisemiterna Mark Weber och Kevin MacDonald. Weber har tidigare lett ”Institute for Historical Review”, en organisation som bildades i syfte att ge förintelseförnekandet en seriös framtoning. MacDonald, en utvecklingspsykolog som förmedlar rashat och antisemitism i evolutionspsykologisk språkdräkt, har bland annat efter Breiviks terrordåd på Utöya beskrivit gärningsmannen som ”en seriös politisk tänkare med många goda insikter och praktiska idéer om strategi”.

Men Kevin MacDonald är framför allt känd för att driva tesen att judarna har fyra egenskaper som påverkar deras handlande. Dessa egenskaper är etnocentrism, intelligens, psykologisk intensitet och aggressivitet. Teorierna, som går ut på att judar är ett hot mot icke-judar, har inte gått hem bland andra evolutionspsykologer. Däremot har de satt en tydlig prägel på nazisters och andra högerextrema antisemiters retorik.

I Sverige gavs MacDonalds bok ”Kritikkulturen” ut 2006 av Nordiska förbundets förlag, det nyfascistiska förlaget Arktos föregångare. Flera skribenter på den till Nordiska förbundet kopplade bloggportalen Motpol.nu, som grundades samma år, lyfte fram MacDonald och gav spridning åt hans teorier.

MacDonald medverkade i november i fjol i två sändningar från Nordiska motståndsrörelsens nätradio. I samtalen beskrevs judar bland annat som parasiter.

Nya Tider

Veckotidningen bildades 2012 sedan interna konflikter i Nationaldemokraterna lett till att Vavra Suk fick lämna partiet och sin roll som chefredaktör för partiets tidning Nationell Idag. Suk fick med sig flera av tidningens medarbetare från Nationell Idag, däribland Sanna Hill som även skrivit för nazistiska Svenska motståndsrörelsen, en organisation Nya Tider framställer i positiv dager.

Nya Tider har bland annat tagit förintelseförnekaren Richard Williamson i försvar och hyllat honom som ”frispråkig” och ”rebellisk”. En i raden av skribenter med antisemitisk koppling är Gunnel Wahlström, känd för sitt brinnande försvar av judehataren och förintelseförnekaren Ahmed Rami i början av 90-talet. Enligt Wahlström var Rami, mannen bakom Radio Islam, ”en mycket intressant, intellektuell och mycket vänlig person” som ”kan svara på alla frågor”. När Wahlström intervjuades av Judisk Krönika 1992 rekommenderade hon Ramis litteratur, lyfte fram förintelseförnekaren Robert Faurisson och ifrågasatte själv Förintelsen.

I Nya Tider håller Wahlström den traditionen vid liv men istället för Rami är det den franske antisemiten Dieudonné som försvaras som ”en stackars satiriker” som ”inte hör till medieeliten”. Wahlström lyfter också fram den estnisk-svenske förintelseförnekaren Jüri Lina, som även han har medverkat som skribent i Nya Tider. Hans antisemitiska litteratur marknadsförs återkommande i tidningen.

Skärmavbild från RT: Shufrych återger ett samtal där någon för honom beskrivit ryssarna som utstötta.

Skärmavbild från RT: Shufrych återger ett samtal där någon för honom beskrivit ryssarna som utstötta.

Nya Tider präglas av en hårdvinklad Kreml-vänlig rapportering parad med konspirationsteorier, inte sällan antisemitiska. Ett illustrativt exempel är återgivningen av en nyhet från RT (tidigare Russia Today) om ett läckt telefonsamtal mellan de ukrainska politikerna Nestor Shufrych och Julia Tymosjenko i samband med den ryska annekteringen av Krim. Shufrych återger ett samtal där någon för honom beskrivit ryssarna som utstötta. Nya Tider (17/2014) förfalskar citatet så att ryssarna istället pekas ut som ”gojer” (dvs icke-judar), en term som ofta används i antisemitisk propaganda för att framställa judar som fientliga mot icke-judar.

I Nya Tider (17/2014) förfalskas citatet så att ryssarna istället pekas ut som ”gojer”, en term som ofta används i antisemitisk propaganda för att framställa judar som fientliga mot icke-judar.

I Nya Tider (17/2014) förfalskas citatet så att ryssarna istället pekas ut som ”gojer”, en term som ofta används i antisemitisk propaganda för att framställa judar som fientliga mot icke-judar.

Underförstått är att de ukrainska politikerna är judar eller kontrollerade av judar och Tymosjenkos utbrott om att skjuta ryssar förvandlas till en ”judisk” lust att mörda ”gojer”, dvs icke-judar. I verkligheten är ordet som används ryskans ”izgoi” som betyder utstött ur samhället. Det står klart och tydligt ”outcasts” i textningen till det videoklipp från RT som Nya Tider bygger sin nyhet på. ”He asked: ’What should we do now with the 8 million Russians that stayed in Ukraine? They are outcasts!’” Trots det skriver Nya Tider: “Han frågade, vad ska vi göra med alla det åtta miljoner ryssar som stannat i Ukraina? De är ju gojer [nedsättande om icke-judar]”.

Nya Tider åtnjuter en tilltagande popularitet och legitimitet bland sverigedemokrater. Den SD närstående sajten Avpixlat gör sedan länge reklam för Nya Tider och högt uppsatta Sverigedemokrater som Kent Ekeroth delar material från tidningens webbsida och har medverkat i ett studiosamtal i Nya Tiders webb-tv.

Vid den uppmärksammade ”Folkets demonstration” i Stockholm (30/1) som arrangerades av en SD-politiker från Enköping var tre av talarna skribenter i Nya Tider.

Granskning Sverige

Youtube-kanalen Granskning Sverige bildades 2014 och vann snabbt popularitet inom såväl den rasideologiska miljön som bland SD-politiker. Arbetsmetoden består av att kanalens medarbetare per telefon kontaktar olika offentliga personer och utger sig för att vara nyfiken allmänhet. Samtalet spelas in för att sedan klippas ohederligt och presenteras för lyssnarna.

SD-politikern Nina Drakfors är "reporter" på YouTube-kanalen Granskning Sverige.

SD-politikern Nina Drakfors är ”reporter” på YouTube-kanalen Granskning Sverige.

SD-politikern Nina Drakfors sitter i barn- och utbildningsnämnden i Skara. Samtidigt är hon ”reporter” och ansiktet utåt för Youtube-kanalen. I sändningar lyfter hennes medarbetare bland annat fram den tyske förintelseförnekaren Germar Rudolf och ställer frågan om man är ”antisemit” om man ifrågasätter det nazistiska folkmordet på judar under andra världskriget.

På sin Facebooksida delar Nina Drakfors material präglat av antijudisk konspirationstro och gillamarkerar en rad antisemitiska sidor, en av dem Björn Björkqvists, tidigare ideolog i Nationalsocialistisk front. Sverigedemokraterna har aldrig ifrågasatt Nina Drakfors extraknäck, material från Granskning Sverige har delats entusiastiskt även av partiets mer framträdande företrädare.

Nordisk Ungdom

Aktivistgruppen Nordisk ungdom bildades 2010 av personer med bakgrund i Nationaldemokraterna. Grundaren, Patrik Forsén, har i sociala medier beskrivit Förintelsen som ”en allierad propaganda-uppfinning” med ”syftet att förinta det tyska folket” och hänvisat till den nu nedsläckta förintelseförnekarsajten ”Sann historia”.

I en artikel på den öppet nazistiska sajten Nationell.nu skrev Forsén: ”Det våra sionistiska och kapitalistiska fiender vill se är en identitetslös massa av människor, utan specifik etnisk, kulturell eller religiös tillhörighet. Vi ser hur de har gjort i västvärlden. De har ersatt kyrkan med shoppingcentrum – andlighet med materialism. Men fortfarande finns ett frö av motstånd i de svenska områdena – något våra fiender är livrädda för ska gro. Men den dagen då alla invandrare är integrerade, då vi alla är ’världsmedborgare’ , har fienden vunnit.”

Nordisk ungdom har i en ”aktion för Palestina” 2011 hällt blod (eller något som ska se ut som blod) över monumentet vid Raoul Wallenbergs torg i Stockholm. Talespersonen Fredrik Hagberg skrev på årsdagen av Anders Behring Breiviks terrordåd: ”Idag minns vi Utöya, och alla de som fallit offer för sionism.”

Organisationens husband ”Wåfflor Waffen” förnekar Förintelsen i låten ”Lampskärmar och tvål” och påstår att ”sionisterna” låg bakom 11-septemberattacken mot USA i låten ”World Fake Center”. I låten ”Israhell” framförs texten:

Det utvalda folket säger sig ha Gud på sin sida
Och ingenting går upp mot att se andra folk lida
Vi är hundar i deras ögon – de vill att vi ska dö
Vi är smutsiga gojer – av icke-judisk börd
Så vilka är de riktiga rasisterna – sionisterna!

Bildsajten Koling.nu utmärker sig med glorifiering av rasistiskt våld och högerextrem terrorism. Sajten lyfter fram Nordisk ungdoms aktiviteter och har även publicerat en rad antisemitiska bilder. Domänen registrerades och innehas av Nordisk ungdoms ledare. Under det senaste året har Nordisk ungdom börjat samverka allt mer med Motgift.

Fria Tider

En av de större radikalnationalistiska sajterna är Fria Tider. Den grundades 2009, beskriver sig som ”paleokonservativ och paleolibertariansk” och står idag nära den nyfascistiska tankesmedjan Motpol.

Gång på gång rycker Fria Tider, genom vinklade nyhetstexter, ut i försvar för olika offentliga personer som uppmärksammats för antisemitism. Några exempel i mängden:

2012 lyfte sajten fram den franske högerextreme ideologen Alain Soral och dennes kamp mot ett ”globalistiskt etablissemang”. Soral har bakgrund i Front National och lanserade tillsammans med den ovan nämnde Dieudonné ett antisemitiskt politiskt parti (”Liste Antisioniste”) till Europaparlamentsvalet 2009. Partiet lovade att ”befria vår stat, vår regering och våra institutioner från de sionistiska organisationernas grepp” och att ”utrota alla former av sionism i nationen.”

Fria Tiders ledarblogg anslöt sig 2012 till den i USA verksamme svenske statsvetaren Claes Ryns teori om att president Barack Obama och hans administration inte styr USA utan att denna makt i själva verket finns hos en ”permanent regering” bestående av personer med judisk släktbakgrund.

När det avslöjades att en kandidat på en av Centerpartiets listor inför valet 2014 spridit en grovt antisemitisk video från den tidigare Ku Klux Klan-ledaren David Duke var Fria Tiders vinkel att politikern ”spridit en video där det förekommer kritik mot judar, även känt som antisemitism”.

Förintelseförnekaren Richard Williamson hävdade 2009, intervjuad av SVT:s Uppdrag Granskning, att inte en enda jude gasades ihjäl av nazisterna och att inte fler än 200 000-300 000 judar dog i nazistiska koncentrationsläger. I en nyhet om biskopen från 2014 skrev Fria Tider att ”Williamson konstaterade att historiska bevis starkt talar emot att gaskammare användes för att utrota judar på order av Adolf Hitler”.

Inför valet 2014 kunde Expo visa att var tredje SD-kandidat i sociala medier delat eller uttryckt sympati för sidor med koppling till nazism eller nyfascism. Av dessa var Fria Tider den vanligast förekommande.

Sverigedemokraterna

Trots officiella avståndstaganden är Sverigedemokraterna ett parti där antisemitismen frodas. Listan över avslöjandena om antisemitiska utspel från SD-politiker börjar bli lång och en betydande del av partiets representanter delar regelbundet material från och uttrycker stöd för sajter med antisemitisk orientering, inte minst ovan nämnda Fria Tider.

I sin officiella retorik tar Sverigedemokraterna avstånd från antisemitism. Och när en sverigedemokrat anses utgöra en belastning för partiet kan antisemitiska utspel lyftas fram som grund för uteslutning. Men den hållningen är långt ifrån genomgående eller konsekvent. Tvärtom sticker SD ut med en mängd fall av antisemitism som partiledningen blundar för och som får passera utan märkbara reaktioner.

I januari (26/1) kunde Expo visa att SD-politikern i Alvesta, Tommy Ernemyr – som tidigare uppmärksammats för en nazisttatuering och sitt förflutna inom Nationalsocialistisk front – har delat vit makt-låten ”Död åt ZOG!” av gruppen Vit aggression. I låten hyllas den amerikanska terrorgruppen The Order. Vit aggression uppmanar till väpnad kamp mot en påstådd judisk sammansvärjning som styr Sverige.

Som en kommentar till sin delning skrev Ernemyr: ”fan sitter ju o nästan gråter så vacker det är”. På en fråga om det inte är ”dags att sluta gråta och applicera budskapet ist?” svarade Ernemyr: ”absolut, ja e på utan en tvekan”.

Sverigedemokraterna har inte agerat mot Tommy Ernemyr. Tvärtom har han nyligen fått partiets förtroende som nämndeman i Växjö tingsrätt för perioden 2016-2019.

SD-politikern Ronny Edlunds Facebooksida.

SD-politikern Ronny Edlunds Facebooksida.

Samma vecka visade ”Inte rasist, men…” att Ronny Edlund, SD:s gruppledare i Örnsköldsvik, gjort en mängd antisemitiska delningar på sin Facebooksida. I juli 2015 skrev han att det är ”Zionist judarna som har den osynliga makten här i Världen, även här i lilla Sverige…”. Från Sverigedemokraterna har avslöjandet mötts av kompakt tystnad.

I november 2014 uppmärksammade Expo att David Bergquist, SD-politiker i Nacka, hyllat den nazistiska filmen ”The Greatest Story Never Told” som en ”rakt igenom objektiv dokumentär”. I filmen förnekas Förintelsen och Adolf Hitler hyllas. Den nazistiska organisationen Svenska motståndsrörelsen använder filmen som utbildningsmaterial.

Bergquist har även delat material från och uttryckt sympati för förintelseförnekaren Jüri Lina och tagit nazistiska Svenskarnas parti i försvar.

Henrik Vinge på SD:s pressavdelning kommenterade granskningen såhär:
– Jag kan omöjligt ta det här på allvar när jag får det kastat på mig. Jag tycker du ska ta det med honom. Jag känner inte till det här.

Efter Expos granskning har Bergquist fortsatt sprida pro-nazistiskt och antisemitiskt material, bland annat en film som hyllar SS. Han är fortfarande SD-politiker i Nacka.
Tendensen syns även på den partiet närstående sajten Avpixlat. I slutet av förra året länkade Avpixlat till filmen “With Open Gates: The Forced Col­lec­tive Sui­cide of Euro­pean Nations”, som beskriver flyktingströmmarna in i Europa som ett av ”sionister” orkestrerat folkmord på ”vita” europeer.

Gränserna suddas ut

Under det senaste året har vi också kunnat se allt fler och tydligare exempel på överlappningar mellan den sverigedemokratiska rörelsen och den antisemitiska konspirationismen (även kallad konspiracismen). Bland annat föreningen Cui Bono i Göteborg lockar såväl sverigedemokrater som konspirationister till sina föreläsningar.

Under 2015 har jag för Expos nyhetssajt gjort flera nedslag i myllret av SD-vänliga Facebookgrupper. Här varvas material från antisemitiska sajter med nyheter om den senaste mätningen av partisympatier, glädjeyttringar över misstänkta attentat mot flyktingar och uppmaningar direkt från SD:s kommunikationsavdelning om att delta i en kampanj som partiet startat.

Det pågår en utveckling där nyfascistiska och nazistiska grupper börjar verka i sammanhang som är SD-­vänliga, detta har accelererat sedan SvP lades ner i fjol och är del av en uttalad strategi från grupperna att radikalisera den sverigedemokratiska rörelsen. Men vi ser även det omvända ­ att flera framträdande personer ur den sverigedemokratiska rörelsen rört sig in i den rasideologiska miljön. Här kan tilläggas att denna utveckling inte är specifik för Sverige. Bland annat den tyske forskaren Andreas Zick har pekat på snarlika tendenser inom det högerpopulistiska och högerextrema politiska landskapet i Tyskland.

Exemplen är många som visar på att den renhållning SD:s partiledning i perioder talar om saknar förankring i partileden. SD:s gräsrötter finns i den väv av nyhetssajter, Facebookgrupper och forum som utgör det radikalnationalistiska digitala landskapet.

På sajten ”Riktiga nyheter” samlas material från i stort sett all självutnämnd ”alternativmedia” på ett och samma ställe. Där finns inga gränser mellan populistiskt tal om en ”elit” som sviker ”folket” och de antisemitiska konspirationsteorier som brukar inledas med just sådana formuleringar.

Jonathan Leman

Researcher på Stiftelsen Expo