SKMA har vid flera tillfällen uppmärksammat och kritiserat de i debatten om rasism återkommande påståendena om att antisemitismen, till skillnad från andra typer av fördomar och rasism, skulle vara helt otillåten och ständigt mötas av starka fördömanden. Denna bild är inte bara falsk, den bygger också på problematiska föreställningar om judar som privilegierade.

Ett aktuellt exempel på denna typ av resonemang återfinns i en artikel i Nyheter24 om konstnären Makode Linde och dennes utställning på Kulturhuset i Stockholm, i vilken det hävdas att afrofobi accepteras i det svenska samhället medan antisemitismen är otänkbar. I artikeln sägs att hade Linde ”valt att använda sig en antisemitisk bild med kopplingar till Förintelsen, hade han med all säkerhet inte kommit in på Kungliga Konsthögskolan och troligen åtalats för hets mot folkgrupp.”

Artikelförfattaren tycks lämpligt nog ha glömt bort att Kulturhuset häromåret producerade en stor utställning med Lars Hillersberg, en konstnär som återkommande använde antisemitiska motiv i sina bilder, utan att detta väckte någon större kontrovers. Från Kulturhusets sida föreföll man inte uppfatta saken som på något sätt problematisk. Men acceptansen för Hillersbergs antijudiska alster (och sympatier för den antisemitiska propagandacentralen Radio Islam) är blott ett exempel på falskheten i denna populära trop. För ett mer noggrant bemötande av den, läs Mathan Ravids artikel ”Hade det gällt judar…” Myten om den otillåtna fördomen. 

SKMA